BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzysztofek Mariusz
Title
Wokół tajemnicy bankowej
Source
Bank, 2008, nr 5, s. 22-24
Keyword
Tajemnica bankowa, Outsourcing bankowy, Prawo bankowe, Ochrona danych, Dyrektywy WE
Bank secrecy, Outsourcing of banking, Banking law, Data protection, EC directives
Abstract
W artykule podjęto rozważania na temat konieczności zniesienia wymogu uzyskania przez banki zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na outsourcing zagraniczny. Analizie zostały poddane przepisy Prawa bankowego dotyczące ochrony danych osobowych klientów, a także odpowiednie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Autor wskazuje na sprzeczność wspomnianego wymogu dotyczącego outsourcingu zagranicznego z dyrektywą Komisji Europejskiej i przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Zauważa również, że jego zniesienie nie wpłynie na zwiększenie ryzyka wynikającego z powierzenia wykonywania czynności.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu