BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasiewicz Grzegorz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy - wyzwania dla sprawozdawczości
The Human Capital in a Knowledge-Based Organization. Challenges Faced by Reporting Systems
Source
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 189-203, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny
Knowledge-based economy, Human capital, Intellectual capital
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono definicję i klasyfikację terminu "kapitał intelektualny". Omówiono najczęściej spotykaną jego klasyfikację na kapitał : ludzki, organizacyjny (struktura wewnętrzna, systemy), klientów (struktura wewnętrzna, rynek). Przedyskutowano kwestię postrzegania wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników głównie jako wydatków tworzących koszty.

It is the human capital which gives knowledge-based organizations a competitive advantage. It is also the human capital which often determines the company's value. Apart from those obvious statements, information on the status of the human capital addressed to company stakeholders is scarce, or hardly ever communicated. Therefore, there is a need for conveying more information on the employed staff, not only to satisfy the organization's internal needs but mainly to meet the external environment's demand for such information. The intellectual capital theory may offer assistance by providing appropriate tools to visualize the available human capital. The problem of staff expenses also arises, and the way in which they are viewed from the point of view of investment projects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Pomiar kapitału intelektualnego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000, nr 11.
 2. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 3. Dzinkowski R., The Measurement and Management of Intellectual Capital: An Introduction, International Federation of Accountants, New York 1998.
 4. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 5. Flamholtz E., Human Resource Accounting, Jossey-Bass Publ., Los Angeles 1985.
 6. Flamholtz E., Human Resource Accounting: Measuring Positional Replacement Costs, „Human Resource Management” 1973, vol. 12, nr 1.
 7. Hai Ming Chen, Ku Jun Min, The Role of Human Capital Cost in Accounting, „Journal of Intellectual Capital” 2004, vol. 5, nr 1.
 8. Improving Business Reporting - A Customer Focus, American Institute of Certified Public Accountants, New York 1994, www.aicpa.org/members/div/acctstd/ibr/index.htm.
 9. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 10. Johanson U., Martensson M., Skoog M., Measuring and Managing Intangibles, Eleven Swedish Qualitative Exploratory Case, International Symposium, Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experience, Issues and Prospects, Technical Meeting, Amsterdam 1999 (materiały niepublikowane).
 11. Lepak D., Snell S., The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development, „The Academy of Management Review” 1999, vol. 24, nr 1.
 12. Meer-Kooistra J., Zijlstra S., Reporting on Intellectual Capital, „Accounting, Auditing and Accountability Journal” 2001, vol. 14, nr 4.
 13. Stewart T., Brain Power. How Intellectual Capital is Becoming America's Most Valuable Assets, „Fortune" 1997, June.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 15. Zbiegień-Maciąg L., Pracownicy jako kapitał, „Personel” 2002, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1644-8979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu