BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawa Paweł (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy- ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Implikacje dla polityki ekonomicznej
Financial Development and Economic Growth: Theoretical Approaches and Empirical Research Results. Implications for Economic Policy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 600, s. 129-140, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Polityka gospodarcza, Wzrost gospodarczy, Teoria wzrostu gospodarczego, System finansowy, Rozwój finansowy
Economic policy, Economic growth, Economic growth theory, Financial system, Fnancial development
Note
summ.
Abstract
Zadaniem opracowania jest próba rozpoznania zależności między rozwojem systemu finansowego a wzrostem gospodarczym na gruncie teorii wzrostu, oraz określanie na tej podstawie rekomendacji dla polityki ekonomicznej.

With reference to growth theories, the aim of this paper is to attempt to define the dependence between the development of a financial system and economic growth. On this basis it attempts to formulate recommendations for economic policy.(short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bencivenga V.R., Smith B.D., Financial Intermediation and Endogenous Growth, Rochester Center for Economic Research, Working Papers 159, 1988.
 2. Dornbusch R., Reynoso A., Financial Factors in Economic Development, NBER Working Papers 2889, NBER, Cambridge 1989.
 3. Easterly W., Wetzel D., Policy Determinants of Growth. Survey of Theory and Evidence . Policy, Planning and Research Working Papers, WPS 343, The World Bank, 1989.
 4. Frey M., Money, Interest, and Banking in Economic Development, The John Hopkins University Press, Baltimore, London 1995.
 5. Gelb A., A Cross-Section Analysis of Financial Policies, Efficiency and Growth, Financial Policy Division, The World Bank, 1989.
 6. Greenwood J., Jovanovic B., Financial Development, Growth and the Distribution of Income, NBER Working Papers 3189, NBER, 1989.
 7. Greenwald B., Stiglitz J., Financial Market Imperfections and Productivity Growth, NBER Working Papers 2945, NBER, 1989.
 8. Greenwald B., Stiglitz J., Salinger M., Imperfect Capital Markets and Productivity Growth, NB ER, 1990.
 9. Grier K., Tullock G., An Empirical Analysis of Cross-National Economic Growth, 1951-1980, Journal of Monetary Economics, 1989, nr 24.
 10. Honahan R, Financial Repression [w:] The New Palgrave Dictionary of Money & Finance, The Macmillan Press, London, New York 1992.
 11. Jappelli T., Pagano M., Saving, Growth, and Liquidity Constraints, Quarterly Journal of Economics, vol. 109, 1994.
 12. Kawa P., Wydymus S., Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej, Kraków 1998.
 13. King R.G., Levine R., Finance and Growth. Schumpeter Might Be Right, Policy Research Working Papers 1083, The World Bank, 1993.
 14. Kormendi R., Meguire P., Macroeconomic Determinants of Growth: Cross-Country Evidence, Journal of Monetary Economics, 1985, nr 16.
 15. Levine R., Stock Markets, Growth and Policy, Federal Reserve IFDP 374, 1990.
 16. McKinnon R., Money and Capital in Economic Development, Brookings Institutions, Washington 1973.
 17. Shaw E., Financial Deepening in Economic Development, Oxford University Press, New York 1973.
 18. Toye J., Financial Structure and Economic Development [w:] The New Palgrave Dictionary of Money & Finance, The Macmillan Press, London, New York 1992.
 19. Wojtyna A., Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu