BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz
Title
Mikroekonomiczne podstawy kształtowania innowacyjności przedsiębiorstw i ich zmienność w czasie
Microeconomic Basics of Innovations in Enterprises and Variability in Time
Source
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2003, nr 446, s. 129-180
Keyword
Uwarunkowania mikroekonomiczne, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Stymulowanie innowacyjności, Skłonność do innowacji, Ekonomiczna teoria innowacji
Microeconomic conditions, Innovations, Enterprise innovation, Innovative enterprises, Stimulate innovations, Tendency to innovation, Economic innovation theory
Abstract
W artykule omówiono kryteria identyfikacji mikroczynników warunkujących decyzje innowacyjne przedsiębiorstw. Dokonano przeglądu klasyfikacji ekonomicznych uwarunkowań innowacji oraz specyfiki uwarunkowań innowacyjności w zależności od cyklu życia produktu i technologii. Rozważono kwestię strategicznych powiązań innowacyjności z uwarunkowaniami ekonomicznymi.

In this article discussed identifications criterions of factors which determined innovation decisions in enterprise. Presented classification of economic conditions of innovations and specific circumstances of making innovations depending on product life cycle and technology. Considered issue of strategic relations between innovations and economic conditions. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-2751
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu