BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz
Title
Próba oceny ekonomicznych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w regionie zachodniopomorskim w latach 1996-2000
An Attempt at Evaluating of Economic Conditions of Innovativeness in Enterprises in Westpomerania Region in Years 1996-2000
Source
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2003, nr 446, s. 310-397
Keyword
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Stymulowanie innowacyjności, Modele ekonometryczne, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Innovations, Enterprise innovation, Stimulate innovations, Econometric models, Industrial enterprises
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie na interakcyjność i integracyjność ekonomicznych czynników hamujących lub stymulujących innowacyjność wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych regionu zachodniopomorskiego w latach 1996-2000. Metodycznym polem do realizacji tego celu jest modelowanie ekonometryczne. Budowa matematycznej postaci funkcji wpływu determinant na innowacyjność przedsiębiorstwa pozwoli wskazać ich kierunek i siłę. Odzwierciedla również złożoność procesu oddziaływania na zmienne obrazujące wyznaczniki innowacji. (fragment z tekstu)

The goal of this article is to point to interactivity and integrality of economic factors which restrain or stimulate innovativeness of selected enterprises of Westpomerania region in years 1996-2000. Methodic area to realization of this goal is econometric modeling. Construction of mathematic function of determinants' impact on enterprise innovativeness allow to indicate it course and force. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-2751
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu