BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Joanna
Title
Aktywność innowacyjna banków
Innovative Activity of Banks
Source
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2003, nr 446, s. 398-433
Keyword
Innowacje w usługach, Usługi bankowe, Bankowość elektroniczna, Strategia marketingowa, Banki komercyjne
Innovations in services, Banking services, E-banking, Marketing strategy, Commercial banks
Abstract
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie innowacji w polskim sektorze bankowym. Autorka omawia mikro- i makrouwarunkowania innowacyjności banków komercyjnych. Charakteryzuje strategie innowacyjne w bankach. Analizuje sytuację w świadczeniu nowych usług oraz technologii wykorzystywanych w bankach.

The subject of this article is problem of innovations in Polish bank sector. The author discussed micro and macro conditions of commercial banks' innovativeness. Characterised innovative strategies in banks. Analysed situation in introducing new services and technologies in banks. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-2751
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu