BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pańczyszyn Tomasz
Title
Dobre pomysły i niepowodzenia
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Rynek biopaliw w Polsce - 2008, 2008, nr 17-18, s. 3-4
Keyword
Biopaliwa, Produkcja paliw, Rynek paliw, Paliwa alternatywne
Biofuels, Fuel production, Fuel market, Alternative fuels
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Narodowy Cel Wskaźnikowy informuje jak dany kraj realizuje obowiązek wynikający z dyrektywy 2003/30/WE w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw, polegający na wprowadzeniu określonego, minimalnego poziomu biokomponentów, liczonego w stosunku do ogółu paliw płynnych. Rok 2008 jest pierwszym, w którym NWC nakłada na firmy paliwowe obowiązek obowiązek minimum zużycia biokomponentów na określonym poziomie. Szacowane w związku z tym zapotrzebowanie na biokomponenty w 2008 roku, wyniesie ponad 600 tys. ton. Stanowi to ponad 500-procentową dynamikę sprzedaży biododatków w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu