BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawiska Marek
Title
Pod okiem URE
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Rynek biopaliw w Polsce - 2008, 2008, nr 17-18, s. 7-8
Keyword
Biopaliwa, Produkcja paliw, Rynek paliw, Paliwa alternatywne, Gospodarka paliwowo-energetyczna, Prawo energetyczne
Biofuels, Fuel production, Fuel market, Alternative fuels, Fuel and energetic economy, Energy law
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Zadania prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odnoszące się do rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, określone zostały w ustawie z 2006 r. Prezes URE na podstawie kwartalnych sprawozdań od wytwórców biokomponentów, producentów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz ministra finansów, sporządza zbiorczy raport kwartalny dotyczący tego rynku. Pierwszym rokiem kalendarzowym, w którym nastąpi realizacja NCW, jest rok 2008, a ilość biokomponentów i innych paliw odnawialnych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych powinna wynieść 3,75%. Niezrealizowanie NCW przez podmioty zobowiązane podlega karze pieniężnej, wymierzanej przez prezesa URE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu