BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomątowska Maria (Wydział Zarządzania), Chomątowski Stanisław (Wydział Zarządzania)
Title
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej a rentowność małych przedsiębiorstw w Polsce
Type of Economic Activity Run by Small Companies versus Profitability of Small Companies in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2002, nr 1(11), s. 89-94
Keyword
Działalność gospodarcza, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rentowność przedsiębiorstwa
Business activity, Small business, Enterprise profitability
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono analizę i ocenę zmian strukturalnych dokonujących się w zbiorowości małych przedsiębiorstw i rentowność prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Podjęto próbę określenia związku między rodzajem działalności gospodarczej prowadzonej przez małe przedsiębiorstwa a ich rentownością.

The development of small companies in Polish economy has been initiated since 1990 and it is still continued. The dynamics of growth of these companies has slightly decreased lately but the level of structure differentiation of these companies' economic activity has increased at the same time. This is created by many factors. The results of the analysis, published in the article, show that one of them is the type of economic activity run by small companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1506-5375
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu