BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makówka Małgorzata (Wydział Zarządzania)
Title
Funkcje uczestnictwa w kulturze
The Function of Participation in Culture
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 742, s. 5-22, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Socjologia kultury, Przegląd literatury, Uczestnictwo w kulturze, Kultura, Polityka kulturalna
Sociology of culture, Literature review, Participation in culture, Culture, Cultural policy
Note
summ.
Abstract
Podjęto próbę określenia funkcji pełnionych przez partycypację kulturalną. Potraktowano jako równoznaczne i używano zamiennie takie terminy jak: uczestnictwo w kulturze (uczestnictwo kulturalne), partycypacja w kulturze (partycypacja kulturalna), aktywność kulturalna, konsumpcja kulturalna i kontakty kulturalne.

One of the characteristic trends of consumption in highly-developed economies is its dematerialisation, in other words, the significant increase in the consumption of intangible goods that satisfy the higher needs of human beings. Participation in culture belongs to this form of spiritual consumption. In this article, the author discusses the social and economic functions of participation in culture. She draws attention to the fact that cultural participation, which belongs to the sphere of individuals' autotelic actions (i.e., actions that are ends in themselves), constitutes a dynamizing factor in socio-economic development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Aleksander T.. Drogi aktywizacji kulturalnej ludzi pracy. Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1980.
 2. Bendixen P.. Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.
 3. Burakowski Z.. Ekonomiczne instrumenty sterowania kulturą. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1979.
 4. Burakowski Z., Kultura w strukturze spożycia, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1989.
 5. Bywalec C.. Funkcje usług niematerialnych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1989, nr 304.
 6. Bywalec C., Rudnicki L.. Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 7. Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 8. Gajda J., Antropologia kulturowa, cz. 1: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 9. Golinowska S., Ekonomika kultury. Stan badań. "Ekonomista" 1990, nr 1
 10. Golka M., Socjologiczny obraz sztuki, Ars Nova, Poznań 1996.
 11. Gołaszewska M., Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce, PWN, Warszawa 1970.
 12. Grosse T., Kapitał jako katalizator, IGD.PL, http://www.idg.pl/cgi-bin/print.asp, listopad 2005.
 13. Kisiel P., Współczesna kultura artystyczna. Społeczny wymiar uczestnictwa. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, Kraków 2003, nr 159.
 14. Kłoskowska A., Badanie i przewidywanie rozwoju kultury, „Kultura i Społeczeństwo” 1974. nr 1.
 15. Kłoskowska A., Ekonomiczne aspekty kultury [w:] Problemy organizacji i ekonomiki kultury. Poglądy, doświadczenia, praktyka, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. Warszawa 1973.
 16. Kłoskowska A., Kultura [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2., Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 17. Kłoskowska A., Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa 1972.
 18. Kossak J., Diagnoza aktualnej sytuacji kulturalnej na tle doświadczeń polityki kulturalnej 36-lecia [w:] Kultura - oceny i propozycje. Warunki i cele rozwoju kultury w Polsce Ludowej, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1981.
 19. Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej, III Międzynarodowy Kongres Kultura - Gospodarka - Media, Narodowe Centrum Kultury, Kraków-Warszawa 2005.
 20. Lipski A., Teoretyczne i praktyczne problemy polityki kulturalnej. Wprowadzenie do tematu. Materiały do studiowania, AE w Katowicach, Katowice 1995.
 21. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, red. R. Borowiecki, Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2004.
 22. Przecławska A., Zróżnicowanie kulturalne młodzieży a problemy wychowania, PWN, Warszawa 1976.
 23. Suchodolski B.. Współczesne problemy wychowania estetycznego [w:] Wychowanie przez sztukę, red. I. Wojnar, PZWS, Warszawa 1965.
 24. Szałkowski A., Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu [w:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie, AE w Krakowie, Kraków 2002.
 25. Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. PWE, Warszawa 1981.
 26. Sztuka i społeczeństwo, t. 2: Kreatywne funkcje sztuki, red. A. Kuczyńska, PWN, Warszawa 1976.
 27. Tyszka A., Interesy i ideały kultury. Struktura społeczeństwa i udział w kulturze, PWN, Warszawa 1987.
 28. Tyszka A., Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, PWN, Warszawa 1971.
 29. Wnuk-Lipiński E., Rozumienie kultury Szkice socjologiczne, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979.
 30. Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego - zarys problematyki, PWN, Warszawa 1980.
 31. Żygulski K., Przemiany potrzeb kulturalnych społeczeństwa polskiego [w:] Badania nad wzorcami konsumpcji, red. J. Szczepański, Ossolineum-PAN, Wrocław 1977.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu