BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Agata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Nabywcy dóbr i usług kultury i ich postępowanie na rynku (wybrane aspekty)
Consumers of Cultural Goods and Services and their Market Behaviour (Selected Aspects)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 742, s. 43-65, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rynek usług, Uczestnictwo w kulturze, Zachowania konsumenta, Kultura
Services market, Participation in culture, Consumer behaviour, Culture
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano postępowanie nabywców na rynku kultury uwzględniając determinanty ich zachowań, motywy postępowania oraz sposoby podejmowania przez nich decyzji w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych. Przedstawiono również prawidłowości zachowań nabywców na rynku kultury.

The aim of this article is to present one group of consumers of cultural goods and services. The author characterises the process by which they take decisions in regard to satisfying cultural needs and looks at the determinants of this process. In addition, the author discusses the rules governing the behaviour of consumers on the culture market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Berbeka J., Marketing w sporcie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 2. Berbeka J., Niemczyk A., Makówka M., Badanie rynkowych zachowań konsumentów, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 3. Bombol M., Dobrowolska A.. Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing, K.E. Liber SC, Warszawa 2003.
 4. Bywalec C., Czas wolny. Recenzje - omówienia, „Życie Gospodarcze” 1992, nr 51/52.
 5. Drab A., Wielgus K., Prawa i paradoksy, „Businessman ” 1993, nr 12.
 6. Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 1994.
 7. Iwankiewicz-Rak B., Zarządzanie marketingowe w sferze usług społecznych [w:] Zarządzanie marketingowe w sferze usług, red. A. Styś, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 8. Kotler Ph., Andreasen A.R., Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, Prentice Hall. New Jersey 1996.
 9. Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 10. Loundon D.L.. Della Bita A.J., Consumer Behavior, McGraw-Hill, New York 1993.
 11. Łagodziński W., Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze w latach 1990-2003 w świetle wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2004.
 12. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania konsumentów na rynku kultury [w:] Kultura w gospodarce rynkowej. Problemy adaptacji marketingu, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 13. Niemczyk A., Kultura jako instrument komunikacji marketingowej [w:] Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej, III Międzynarodowy Kongres Kultura-Gospodarka-Media, Narodowe Centrum Kultury, Kraków-Warszawa 2005.
 14. Niemczyk A., Proces zaspokajania potrzeb w gospodarstwie domowym, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002, nr 579.
 15. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, red. R. Borowiecki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 16. Purchla J.. Kultura a transformacja Polski, „Rocznik MCK” 2001, nr 10.
 17. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
 18. Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1999.
 19. Smoleń M., Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, UJ, Kraków 2003.
 20. Smoleń M., Przemysły kultury w strategii rozwoju miast [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury, II Ogólnopolski Kongres Kultura-Gospodarka-Media. Narodowe Centrum Kultury, Kraków-Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu