BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiak Jarosław
Title
Ocena atrakcyjności wykorzystania faktoringu w działalności przedsiębiorstwa
Assesment of Attractiveness of Using Factoring in Business Activity
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 106, s. 56-74
Keyword
Usługi finansowe, Faktoring, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Wskaźniki finansowe
Financial services, Factoring, Business activity lending, Financial indicators
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest dokonanie oceny atrakcyjności faktoringu dla przedsiębiorstwa. Przedstawiono pojęcie i rodzaje faktoringu, rozwój rynku faktoringowego w Polsce oraz dostępność faktoringu. Zaprezentowano również kryteria oceny atrakcyjności wykorzystania faktoringu oraz jego wpływ na płynność i rentowność działalności przedsiębiorstwa.

Factoring is more than just way to raise money. It usually includes additional services, too. The purpose of the article is to appraise the attractiveness of using factoring in business activity. The appraisal is done according to the adopted criteria of attractiveness of factoring, such as: availability, charges, flexibility, influence on liquidity and profitability. Other functions of factoring, like security from risk and additional services, are also taken into account. The analyses presented in the article indicate that when assessing the attractiveness of factoring, firms which have problems with credit volume, take into consideration availability, not charges. Owing to limited access for that type of firms to bank credit, factoring is of crucial importance to them. While factoring is generally considered to be an expensive method of financing, additional advantages (availability, flexibility) may make it the preferred method of short-term financing for some firms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Azembska M., Sensowna alternatywa, „Bank” wrzesień 2006 nr 9, s. 42.
 2. Czarecki J., Faktoring jako instrument finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa 2007, s. 141-143.
 3. Gałczyńska M., F jak faktoring, Archiwum Puls Biznesu, nr 1467, s. 4.
 4. Grzywacz J., Faktoring, Difin, Warszawa 2001, s. 31.
 5. Krajewski J., Wciąż na fali, „Bank” marzec 2006, nr 3, s. 28.
 6. Kreczmańska K., Faktoring w teorii i praktyce, Wydawnictwo Bart, Warszawa 2000, s. 11.
 7. Kreczmańska-Gigol K., Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Warszawa, Difin 2006, s. 141-144.
 8. Kubiak J., Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 19-22.
 9. Rodak T., Faktoring: od czego zależy koszt, Rzeczpospolita, 24 lutego 2006, Wydanie 640/47 (7341).
 10. Tokarski M., Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 50.
 11. http://www.factoring.com.pl/index.php?part=6, stan na 25.02.2007 r.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu