BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasztelan Armand
Title
Koszty ochrony środowiska w przemyśle spożywczym
Environment protection costs in food sector
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 8, s. 35-40, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Koszty ochrony środowiska, Przemysł spożywczy
Environmental protection, Environmental protection costs, Food industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące poziomu i struktury kosztów bieżących ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w województwie lubelskim. Na tej podstawie można stwierdzić, że największy udział w kosztach bieżących stanowią obciążenia z tytułu opłat ekologicznych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research carried out among food industry enterprises in the Lublin region, relating to the level and structure of running costs of environmental protection. The research brings evidence that the main part of running costs constitute ecological fees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E. Broniewicz, B. Poskrobko, Nakłady na ochronę środowiska - metodyka i wyniki badań, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
  2. Environmental Expenditure Statistics. Industry data collection handbook, Eurostat, Luxembourg 2005.
  3. Rocznik Ochrona środowiska 2005, GUS, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu