BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowaczyk Tomasz
Title
Metoda wyboru strategii finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa
Method of Choosing the Company's Current Assets Financing Strategy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 106, s. 9-19
Keyword
Majątek przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Strategia finansowa, Planowanie finansowe
Business assets, Enterprises financial management, Financial strategy, Financial planning
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zbioru czynników wpływających na wybór strategii finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa. Zaprezentowano również definicje strategii finansowana oraz etapy wyboru strategii finansowania majątku obrotowego.

The article presents a method of selecting the current assets financing strategy for the company, based on a financial planning model. Using such a model, simulation experiments are conducted, producing probability distributions of company financial results for different financing strategies. Effects of those simulations are the basis for the choice of the best risk-return related strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Emery G. W., Measuring Short-term Liquidity, „Journal of Cash Management” 1984, nr 3, s. 25-32.
  2. Kania E., Mikro- i makroekonomiczne aspekty relacji bank – klient, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, t. 2., Wrocław 2001, s. 175.
  3. Kubiak J., Wybór źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 2: Finanse przedsiębiorstw, red. Z. Dresler, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 161.
  4. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Waszawa 2007, s. 451.
  5. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu