BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta
Title
Zarządzanie kapitałem obrotowym w małych przedsiębiorstwach w świetle wyników badań empirycznych
The Working Capital Management In Small Enterprises n The Light Of Empirical Research
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 106, s. 43-55
Keyword
Kapitał obrotowy, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Working capital, Enterprises financial management, Small business, Questionnaire survey
Note
summ.
Country
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania region
Abstract
Celem artykułu jest ocena zarządzania kapitałem obrotowym w małych przedsiębiorstwach. Rozważania oparto na badaniach przeprowadzonych od marca do grudnia 2006 roku w polskich przedsiębiorstwach z regionu Pomorza Środkowego. Przedstawiono istotę zarządzania kapitałem obrotowym, poziom aktywów bieżących i zobowiązań krótkoterminowych w badanych przedsiębiorstwach, stan zobowiązań wobec dostawców oraz cykl konwersji gotówki.

The paper concentrates on working capital management in small enterprises. It is based on empirical verification. The research was done from September to December of 2006. It concerned the financial data of the year 2005 which includes the group of 137 small enterprises. The results are compared with the analyzed data of micro enterprises in the group of 231 entities. The method of research was a questionnaire with an interview. The target group of enterprises were located in Middle Pommerania. The paper shows the working capital management strategies in small entities. The current assets and liabilities are analyzed. The consequences of strategies for liquidity and for cash conversion cycle are also discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2004, s. 136.
  2. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSB, Poznań 2000, s. 95.
  3. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, s. 93.
  4. Pluta W., Michalski G., Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 53-54.
  5. Rydz E., Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2006.
  6. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 1997, s. 91.
  7. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 173-174.
  8. Suszyński A., Funkcje podstawowe w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Środkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
  9. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 34.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu