BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malczyk Marian
Title
Znaczenie papierów komercyjnych w strukturze źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa
Significance of Commercial Papers in the Structure of Sources of Short-Term Financing
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 106, s. 75-96
Keyword
Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Papiery komercyjne, Kredyt bankowy, Kredyt handlowy, Studium przypadku
Business activity lending, Commercial papers, Bank credit, Commercial credit, Case study
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rozwój rynku krótkoterminowych papierów komercyjnych w Polsce w latach 1992-2005. Opisano ich znaczenie w finansowaniu przedsiębiorstw w okresie rozwoju rynku papierów komercyjnych w Polsce na przykładzie siedmiu przedsiębiorstw z różnych branż (Relpol S.A., Elzab, Elektrobudowa S.A., Węglokoks S.A., Dolna Odra S.A., Organika Malbork, ORLEN S.A.). Szczególną uwagę poświęcono roli kredytu bankowego i kupieckiego.

The article presents significance of commercial paper in the structure of the sources short-term financing, particularly of the bank loans and the customer credits. The introductory part includes the conventional theory of financial intermediation and the packing order theory linked with the role of a bank and short-term commercial papers. The maila objective is to present structure and values of the sources of short-term financing during the period of emission. The article concerns seven enterprises divided into three groups of high, medium and low share of short-term commercial papers in corporate financing and present certain regularities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antkiewicz S., Przewaga papierów nad kredytami, „Gazeta Bankowa” 2000, nr 45.
  2. Brealey R.A., Mayers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, t. 1, PWN 1999, s. 684-689.
  3. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, WPN, Warszawa 1998, s. 33.
  4. Myers S., Capital Structure Puzzle, NBER Working Paper Series, Working Papers nr 1393, July 1984.
  5. Stradomski M., Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, s. 61.
  6. Zatryb G., Funkcjonowanie rynku pieniężnego w Polsce – instrumenty i mechanizmy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994, s. 40.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu