BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzembicki Leszek (Wydział Zarządzania)
Title
Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym
Changing Consumer Behaviour on the Domestic Tourism Market
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 742, s. 67-80, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rynek turystyczny, Usługi turystyczne, Zachowania konsumenta, Indywidualna konsumpcja usług turystycznych
Tourism market, Tourism services, Consumer behaviour, Individual consumption of touristic services
Note
summ.
Abstract
Przeprowadzono analizę porównawczą wyników badań ankietowych w zakresie zachowań konsumpcyjnych Polaków na rynku turystyki krajowej. Zaprezentowano część wyników badań, dotyczących sylwetek nabywców usług turystycznych i istotnych elementów zachowań konsumpcyjnych. Zwrócono uwagę na ewentualne zmiany i podobieństwa zachodzące w latach 1997-2003.

The aim of this article is to present the results of selected opinion polls conducted in seven Polish regions in 1997-2003. The research indicates the gradually increasing share in domestic tourism of younger, better educated people, who assess their own material status in positive terms. The main purpose of holidays, which are usually taken in summer, is sightseeing. However, there is growing interest in passive forms of recreation. A shortening of the period reserved for annual holidays is clearly evident, as is the continuing low level of interest in weekend breaks. The time taken to decide on a domestic holiday is also getting shorter. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Antonides G., van Raaij W.F., Zachowanie konsumenta. Podręcznik europejski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  2. Konsument i społeczeństwo w otoczeniu wielokulturowym. Wyniki badań, red. J. Kramer i U. Janeneczek, AE w Katowicach, Katowice 2002.
  3. Niestrój R., Strzembicki L., Szumilak J., Potrzeby i preferencje klientów oraz program wprowadzania na rynek hotelu „Stok” w Wiśle, Instytut Marketingu, Kraków 1992.
  4. Strzembicki L., Zachowania konsumentów na rynku turystyki wiejskiej w Polsce, GWSH w Katowicach, Katowice 2005.
  5. Strzembicki L., Zachowania nabywców na krajowym rynku turystyki wiejskiej w świetle badań ankietowych. Instytut Turystyki w Warszawie, Centrum Edukacji Kadr Turystycznych w Krakowie, Warszawa-Kraków 2001.
  6. Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, red. K. Karcz i Z. Kędzior, AE w Katowicach, Katowice 2001.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu