BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Martyniak Zbigniew (Wydział Zarządzania)
Title
Podstawy samoorganizacji w systemach biznesowych
The Fundations of Self-organisation in Business Systems
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 616, s. 5-15, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Metody organizatorskie, Teoria organizacji, Koncepcja przedsiębiorstwa, Organizacja biznesu
Organizational methods, Organisation theory, Enterprise concept, Business management
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano koncepcję samoorganizacji, na przykładzie firm: Bata i British National Coal Board. Przedstawiono również wyniki badań nad samoorganizacją, oraz perspektywy jej rozwoju.

Self-organisation and related concepts such as autonomy and co-management are discussed. The more significant attempts to implement self-organisation in the management practices of the Bata company and the British National coal Board are presented. Next, the results of selected research into self-organisation in the pure sciences and natural sciences are analysed. In particular, attention is focused on the discovery of dissipative structures by I. Prigonin and fractals by B. Mandelbrot. The principles of the fractal organisation of the firm are considered. An analysis of traditional, contemporary and future perspectives on autonomy is conducted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Coveney P., Highfield R. [1997], Granice złożoności. Poszukiwanie porządku w chaotycznym świecie, Prószyński i S-ka, Warszawa.
  2. Crozier M. [1993], Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa.
  3. Crozier M., Sérieyx H. [1995], Du management panique à l'entreprise du XXIe siècle. Textes rédigés par J.-M. Salvet, Maxima, Paris.
  4. Dubreuil H. [1936], L'Exemple de Bata. La libéralisation des initiatives individuelles dans une entreprise géante, Grasset, Paris.
  5. Everaere Ch. [2001], L'autonomie dans le travail: portée et limites, "Revue Française de Gestion", juin-juillet-août.
  6. Probst G.J.B. [1994], Organiser par l'auto-organisation, EO, Paris (tłumaczenie z oryginału niemieckiego).
  7. Schumacher E.F. [1981], Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy, PIW, Warszawa.
  8. Strojny M. [2001], Organizacja "hipertekstowa" a zarządzanie wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2.
  9. Warnecke H.-J. [1999], Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu