BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Seweryn Renata
Title
Konsumpcja turystycznych usług noclegowych w Krakowie w 2004 rok
Consumption of Tourist Accommodation Services in Kraków in 2004
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 742, s. 81-98, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Indywidualna konsumpcja usług turystycznych, Usługi turystyczne, Zaplecze noclegowe turystyki
Individual consumption of touristic services, Tourism services, Tourism accommodation facilities
Note
summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Omówiono preferencje w zakresie miejsc noclegowych gości przyjeżdżających do Krakowa. Przeanalizowano i poddano ocenie bazę noclegową miasta ze względu na potrzebę określenia kierunków rozbudowy i modernizacji funkcjonującej infrastruktury noclegowej.

The attractiveness of a region is of key significance to the development of tourism in that region. However, the tourist must first travel to the region, and during his stay there he experiences several other needs. These may be satisfied by taking advantage, for instance, of tourism services, within which the accommodation infrastructure plays a special role. The aim of this article is to analyse the preferences of tourists in regards of accommodation infrastructure in one of Poland's largest cities - Kraków (on the basis of research into tourist traffic conducted in 2004 under the supervision of the Małopolska Tourist Organisation). The author specifies which types of accommodation are used by tourists based on their demographic characteristics (age, education, professional status, material status) as well as on their behaviour (purpose of visit, means of transport, travel organiser, frequency of visits, accompanying persons, and amount spent on visit). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2004. Raport końcowy,zespół: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy. L. Mazanek, A.Wilkońska,pod kier. K. Borkowskiego, MOT, Kraków 2004, www.mit.malopolski.pl/index,a,b,c,16.html, 20.11.2005.
  2. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005. Raport końcowy, zespół T.Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, J. Kobus, pod kier. K. Borkowskiego, MOT, Kraków 2005, www.mit.malopolski.pl/index,a,b,c,16.html, 15.03.2006.
  3. Koman S., Kubicki M., Poradnik ekonomiczny dla hotelarzy. Polskie Hotele Sp. z o.o., Warszawa 1996.
  4. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystvki Polski, PWE, Warszawa 2002.
  5. Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu