BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zgrzywa-Ziemak Anna
Title
Metody międzyorganizacyjnego uczenia się
Interorganizational Learning Methods
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 430-440, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rozwój społeczny, Kapitał społeczny, Proces uczenia się, Metody dydaktyczne
Social development, Social capital, Learning process, Didactic methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono metody międzyorganizacyjnego uczenia się: pasywna, aktywna, interaktywna i twórcza. Omówiono ich główne wady i zalety oraz sytuacje w jakich powinny być stosowane. Rozwijanie kapitału społecznego zostało uznane za kluczowy aspekt realizowania się metod międzyorganizacyjnego uczenia się. Zaprezentowano jak kształtują się cechy tego kapitału w przypadku poszczególnych metod.

Methods of interorganizational learning were specified and characterized in the paper: passive, active, interactive and creative ones. It was also discussed in what situations they should be applied and what are the main advantages and disadvantages of using them. Social capital development was recognized as one of the most important aspects of realizing methods' goals. Social capital dimensions characteristic of each method were discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baalen van P., Bloemhof-Ruwaard J., van Heck E. (2005), Knowledge Sharing in an Emerging Network of Practice: The Role of a Knowledge Portal, "European Management Journal", vol. 23, nr 3, s. 300-314.
 2. Beamish P., Berdrow I.: Learning From IJVs (2003), The Unintended Outcome, "Long Range Planning", 36, s. 285-303.
 3. Dworzecki Z., Krejner-Nowecka A. (2002), Sposoby tworzenia organizacji sieciowych, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, Dworzecki Z. (red.), Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa, s. 102-114.
 4. Dyer J.H., Nobeoka K. (2000), Creating and managing a high-performance knowledge-sharing network: the Toyota case, "Strategic Management Journal", vol. 21,8.345-367.
 5. Głuszek E. (2002), Architektura przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, Dworzecki Z. (red.), Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa, s. 93-101.
 6. Goes J.B., Ho Park S. (1997), Interorganizational links and innovation: the case of hospital services, "Academy of Management Journal", vol. 40, no. 3, s. 673-696.
 7. HedbergB., HolmqvistM. (2001), Learning in Imaginary Organizations, [in:] Handbook of Organizational Learning and Knowledge, Dierkes M., Berthoin Antal A., Child J., Nonaka I. (eds.), Oxford University Press, New York, s. 733-864.
 8. Huber G.P. (1991), Organizational learning: the contributing processes and the literatures, "Organizational Science", vol. 2, no. 1, February, s. 88-115.
 9. Inkpen A.C., Tsang E.W.K. (2005), Social capital, networks, and knowledge transfer, "Academy of Management Review", vol. 30, nr 1, s. 146-165.
 10. Kodama M. (2005), Knowledge Creation through Networked Strategic Communities, LRP, 38, s. 27-49.
 11. Kraatz M.S. (1998), Learning by association? Interorganizational networks and adaptation to environmental change, ,Academy of Management Journal", vol. 41, no. 6, s. 621-643.
 12. Lane P.J., Lubatkin M. (1998), Relative absorptive capacity and interorganizational learning, "Strategic Management Journal", vol. 19, s. 461-477.
 13. Leonard-Barton D. (1992), The factory as a learning laboratory, Sloan Management Review, Fall, s. 23-38.
 14. Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The knowledge - creating company, Oxford University Press, New York.
 15. Panteli N., Sockalingam S. (2005), Trust and conflict within virtual interorganizational alliances: a framework for facilitating knowledge sharing, "Decision Support Systems" nr 39, s. 599-617.
 16. Powell W.W., Koput K.W., Smith-Doerr L. (1996), Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology, "Administrative Science Quarterly", vol. 41, s. 116-145.
 17. Steensma H.K. (1996), Acquiring technological competencies through interorganizational collaboration: An organizational learning perspective, "Journal of Engineering and Technology Management", 12, s. 267-286.
 18. Szeloch M. (2003), Efektywność organizacji a poziom istniejącego w niej zaufania, [w:] Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania PWr 73, Konferencje 23, Oficyna Wydaw. PWr, Wrocław, s. 284-290.
 19. Zgrzywa-Ziemak A. (2006), Zdolność uczenia się przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych, "Przegląd Organizacji" nr l, s. 22-24.
 20. Zgrzywa-Ziemak A. (2004), Czynniki kształtujące zdolność uczenia się przedsiębiorstwa, Rozpr. doktorska PWr, Wydział IZ, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu