BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Królikowska Agnieszka
Title
Czy warto być poza Unią Monetarną - studium przypadku Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji
Source
Bank i Kredyt, (dodatek) - Europejska integracja monetarna, 2008, nr 4, 25 s., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Strefa euro, Wskaźniki konwergencji, Integracja monetarna
Economic and Monetary Union (EMU), Eurozone, Convergence indicators, Monetary integration
Country
Wielka Brytania, Dania, Szwecja
United Kingdom, Denmark, Sweden
Abstract
W opracowaniu przedstawiono rys historyczny wprowadzenia wspólnej waluty w Unii Europejskiej. Omówiono kryteria członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Skupiono się na ukazaniu przyczyn pozostania poza obszarem euro trzech (Wielka Brytania, Dania, Szwecja) z piętnastu tzw. starych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barkin N., Cox A. (1998), EMU Explained, The Impact of the Euro, Kogan Page, London.
 2. Bielecki J. (2001), Euro na ostatnią chwilę, "Rzeczpospolita", 31 maja.
 3. Borowiec J. (2001), Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Chojna-Duch E. (2006), Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 5. European Commission (2001), How Europeans see themselves. Looking through the mirror with public opinion surveys, Brussles.
 6. Gromek T. (2000), Ocena Grecji i Szwecji w kontekście członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej, "Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny", nr 4, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 7. Henbest M. (2008), Danes discuss opting for the euro, http://www.france24.com/en/20080611-denmark-euro-krone-referendum-eu
 8. Hulsman J.C. (2001), The World turned Rightside Up: A New Trading Agenda for the Age of Globalisation, The Institute of Economic Affairs, London.
 9. Nowak-Far A. (2001), Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Oręziak L. (2004), Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Osborn A. (2000), Brits scrutinise Danish vote, Europe, Washington.
 12. Reed S. (2002), Blair's Stealth Euro Strategy, "Business Week", 21 January.
 13. Rzeczpospolita (2001), Polska jest już w Unii, UE według Brytyjczyków, 12 grudnia.
 14. Szeląg K. (2003), Jednolita polityka budżetowa w strefie euro - realna wizja czy utopia?, "Bank i Kredyt", nr 11-12, s. 88-100.
 15. "The Economist" (1997), The great Euro soap opera, 25 October.
 16. Zagrobelny B. (1999), Wprowadzenie euro - reakcje brytyjskie, "Biuletyn Ekonomiczny", nr 1, Biuro Radcy Handlowego Ambasady RP, Londyn.1.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu