BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Leszek
Title
Wykorzystanie modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
Using Multiple Discriminant Analysis Models to Asses Corporate Credit Risk
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 106, s. 110-125
Keyword
Spółki, Giełda, Analiza dyskryminacyjna, Ryzyko kredytowe, Wskaźniki finansowe
Companies, Stock exchange, Discriminant analysis, Credit risk, Financial indicators
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest przybliżenie tematyki zastosowania modeli analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw oraz próba oceny ich skuteczności na przykładzie wybranych spółek giełdowych. Przedstawiono analizę dyskryminacyjną jako narzędzie służące do klasyfikacji przedsiębiorstw oraz wybrane polskie modele analizy dyskryminacyjnej.

Customer credit risk analysis is the key point in trade credit policy of any company. One of the most popular methods of credit risk analysis is credit scoring, for example Z-score models based on multiple discriminant analysis. The aim of this article is to take a closer look at such models used to assess creditworthiness of customers and to predict their potential bankruptcy. To this end a set of 20 Polish Z-score models were analyzed to verify their efficiency in predicting bankruptcy of selected Polish public companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Appenzeller D., Szarzec K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, „Rynek Terminowy” 2004, nr 1, s. 126.
 2. Gajdka J., Stos D., Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t. 1, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 156-157.
 3. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do badania podatności przedsiębiorstwa na bankructwo, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Konferencja Naukowa Łódź – Bukowina Tatrzańska, czerwiec 1996, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1996, s. 145.
 4. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 61.
 5. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo AE w Poznaniu, ZN nr 153, Poznań 1998.
 6. Hamrol M., Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa – model „poznański” analizy dyskryminacyjnej, „Plus” kwiecień 2004, nr 28.
 7. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość” 2001, nr 5, s. 308.
 8. Janek J., Żuchowski M., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 9. Mierzejewski P., Sieci neuronowe w analizie prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, nr 35, Warszawa 2003, s. 20.
 10. Pieńkowska M., Przewidywanie kryzysu, „Nowe Życie Gospodarcze” 3 lipca 2004, nr 13/374, s. 5.
 11. Pogodzińska M., Sojak S., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, w: AUNC, Ekonomia XXV, Zeszyt 299, Toruń 1995, s. 57.
 12. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 13. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 199, s. 146.
 14. Wierzba D., Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne, ZN nr 9, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa 2000, s. 94.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu