BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kot Adam
Title
Restrykcyjność monetarna, fiskalna oraz policy mix w Polsce, Czechach i na Węgrzech
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 7, s. 4-14, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Polityka pieniężna, Polityka budżetowa, Porównania międzynarodowe
Monetary policy, Budgetary policy, International comparisons
Country
Czechy, Węgry, Polska
Czech Republic, Hungary, Poland
Abstract
Polska, Czechy i Węgry są krajami akcesyjnymi, które prawdopodobnie w najbliższym czasie zostaną członkami Unii Europejskiej i później strefy euro. Porównanie kształtowania się restrykcyjności monetarnej i fiskalnej w tych krajach oraz w strefie euro może dostarczyć ciekawych wniosków dotyczących stopnia zharmonizowania ich polityk gospodarczych, w tym sposobu reakcji władz monetarnych na zmiany restrykcyjności fiskalnej oraz na szoki wpływające na inflację i tempo rozwoju gospodarczego. W niniejszym artykule przedstawiono opis konstrukcji indeksów MCI, FCI, PMI oraz mapy policy mix dla Polski, Czech i Węgier według metodologii ich wyznaczania zaproponowanej przez autora w poprzednim numerze "Banku i Kredytu" (Metody kwantyfikacji restrykcyjności monetarnej, fiskalnej oraz policy mix w krajach akcesyjnych; "Bank i Kredyt" 2003/6)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. L. Ball: Efficient Rules for Monetary Policy. Cambridge 1997 National Bureau of Economic Research.
 2. L. Ball: Policy rules for open economies. Cambridge 1998 National Bureau of Economic Research.
 3. N. Batini, K. Turnbull: Monetary Conditions Indices for the UK: A Survey. External MPC Unit Discussion Paper No. 1, Bank of England, wrzesień 2000.
 4. P. Bofinger: Managed Floating: Understanding the New International Monetary Order. CEPR Discussion Paper Series No. 3064, www.cepr.org/pubs/DP3064.asp.
 5. P. Bofinger: Monetary Policy: Goals, Institutions, Strategies, and Instruments. Nowy Jork 2001 Oxford University Press.
 6. J. Borowski, M. Brzoza-Brzezina, P. Szpunar: Exchange rate regimes and Poland's participation in ERM II. "Bank i Kredyt" nr 1/2003.
 7. M. Brzoza-Brzezina: Rola naturalnej stopy procentowej w polskiej polityce pieniężnej. mimeo, Narodowy Bank Polski 2002.
 8. L. J. Christiano, M. Eichenbaum, C. L. Evans: Identification and the Effects of Monetary Policy Shocks W: Blejer i in.: Financial Factors in Economic Stabilization and Growth, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 9. P. Chwiejczak: Indeks restrykcyjności polityki monetarnej (MCI). "Rynek Terminowy" nr 5 (3/1999).
 10. R. Dennis: A Measure of Monetary Conditions. Reserve Bank of New Zealand Discussion Papers G97/1.
 11. W. Enders: Applied Econometric Time Series. Nowy Jork 1995 John Wiley & Sons.
 12. European Commision, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Public finances in EMU 2002. "European Economy" 3/2002.
 13. S. Franek: Kurs walutowy i stopa procentowa a restrykcyjność polityki pieniężnej w Polsce. Materiały Konferencji Katedr Finansów, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, wrzesień 2002.
 14. C. Friedman: The role of monetary conditions and the monetary conditions index in the conduct of policy. Autumn 1995 Bank of Canada Review.
 15. S. Gerlach, F. Smets: MCIs and Monetary Policy. European Economic Review, październik 2000.
 16. J. Gottschalk: Monetary Conditions in the Euro Area: Useful Idicators of Aggregate Demand Conditions? Kiel Working Paper No. 1037, Kiel Institute of World Economic, kwiecień 2001 r.
 17. W. H. Greene: Econometric Analysis. Nowy Jork 1993 Macmillan.
 18. B. Hannson, H. Lindberg: Monetary Conditions Index - A Monetary Policy Indicator. Sveriges Riksbank Quarterly Review, No. 3, 12-17.
 19. F. Hayashi: Econometrics. Princeton 2000 Princeton University Press.
 20. M. A. Hens Luc: A multicriteria indicator of Monetary Policy. Artykuł zaprezentowany podczas International Symposium on Economic Modelling zorganizowanym przez University of Gëteborg w kwietniu 1992 r.
 21. K. Jajuga: Statystyczna analiza wielowymiarowa. Warszawa 1993 PWN.
 22. J. Jóźwiak, J. Podgórski: Statystyka od podstaw: Warszawa 2000 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 23. R. Kokoszczyński i in.: Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfikacja transmisji w Polsce. "Materiały i Studia" nr 91, Narodowy Bank Polski 1999 r.
 24. I. Korhonen: Selected Aspects of Monetary Integration. "Focus on Transition" 1/2002, Narodowy Bank Austrii, Wiedeń 2002.
 25. T. Łyziak: Monetary Transmission Mechanisms in Poland. Theoretical concepts vs. evidence. "Materiały i Studia " nr 19, Warszawa 2001.
 26. D. G. Mayes, M. Viren: The Exchange Rate and Monetary Conditions in the Euro Area. Bank of Finland Discussion Paper No. 27/98.
 27. B. T. McCallum: Theoretical Analysis Regarding z Zero Lower Bound on Nominal Interest Rates. Artykuł prezentowany podczas konferencji "Monetary Policy in Low Inflation Environment", Federal Reserve Bank of Boston, październik 1999, http://www.gsia.cmu.edu/afs/andrew/gsia/workplace/roster/full-time/mccallum.html
 28. F. S. Mishkin, K. Schmidt-Hebbel: One Decade of Inflation Targeting in the World: What Do We Know and What Do We Need To Know. NBER Working Paper 8397, lipiec 2001.
 29. Rada Polityki Pieniężnej: Raport o inflacji w 2001 roku. Narodowy Bank Polski 2001.
 30. Szwajcaria: raport roczny 2002. OECD 2002, www.oecd.org
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu