BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stamirowski Marcin
Title
Jednoczynnikowe modele Vasička oraz CIR - analiza empiryczna na podstawie danych z polskiego rynku obligacji skarbowych
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 7, s. 35-46, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Analiza empiryczna, Modelowanie procesów gospodarczych, Stopa procentowa
Empirical analysis, Economic process modeling, Interest rate
Abstract
Jednoczynnikowe modele terminowej struktury stóp procentowych zajmują ważne miejsce w monografiach dotyczących modelowania stóp procentowych. Najczęściej omawiane są dwa klasyczne przykłady tych modeli: Model Vasička oraz Coxa, Ingersolla i Rossa (CIR). Celem niniejszego opracowania jest dogłębna analiza jednoczynnikowych wersji tych modeli pod kątem ich przydatności do zastosowań empirycznych, w tym w szczególności do uzyskiwania informacji na temat oczekiwań inwestorów, dotyczących przyszłych stóp procentowych, jak również stopnia ich awersji do ryzyka.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Y. Aït-Sahalia (1996): Testing Continuous-Time Models of the Spot Interest Rate. "Review of Financial Studies" 9, s. 385-426.
 2. Y. Aït-Sahalia (2002): Interest Rate Models: Theory and Practical Applications. FAME Executive Courses in Finance, Genewa (materiał szkoleniowy).
 3. F. Black, E. Derman, W. Toy, (1990): A One-Factor Model of Interest Rates and Its Application to Treasury Bond Options. "Financial Analysts Journal" 46, s. 33-39.
 4. D. Brigo, F. Mercurio (2001): Interest Rate Models. Theory and Practice. Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag.
 5. K.C. Chan, G.A. Karolyi, F.S. Longstaff, A.B. Sanders (1992): An Empirical Comparison of Alternative Models of the Term Structure of Interest Rates. "The Journal of Finance" 47, s. 1209-1228.
 6. J.C. Cox, J.E. Ingersoll, S.A. Ross (1985): A Theory of the Term Structure of Interest Rates. "Econometrica" 53, 385-407.
 7. D. Duffie (2001): Dynamic Asset Pricing Theory. Princeton University Press.
 8. D. Heath, R. Jarrow, A. Morton (1992): Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claims Valuation. "Econometrica" 60, s. 77-105.
 9. P. Hërdahl (2000): Estimating the Implied Distribution of the Future Short Term Interest Rate Using the Longstaff-Schwartz Model. Working Paper No. 16, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 10. J. Hull, A. White (1993): One-Factor Interest Rate Models and the Valuation of Interest Rate Derivative Securities. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 28, s. 235-254.
 11. J. James, N. Webber (2000): Interest Rate Modelling. Wiley, Chichester.
 12. Raport o inflacji (różne wydania). Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 13. R. Rebonato (1998): Interest Rate Option Models. Wiley, Chichester.
 14. T. Roncalli (1996): TSM: Advanced Time Series Estimation. Paris, Global Design (podręcznik wraz z towarzyszącą biblioteką w programie GAUSS).
 15. T. Roncalli (1998): La Structure Par Terme des Taux Zéro: Modélisation et Implémentation Numérique. Université Montesquieu - Bordeaux IV (rozprawa doktorska wraz z towarzyszącą biblioteką w programie GAUSS).
 16. L.E.O. Svensson (1994): Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992-94. Working Paper, International Monetary Fund, s. 114.
 17. W. Szczepaniak (2002): Modele jednoczynnikowe stopy spot na rynku polskim na przykładzie stóp WIBOR. Materiał prezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji "Prognozowanie Rynków Finansowych", Uniwersytet Łódzki.
 18. O. Vasiček (1977): An Equilibrium Characterisation of the Term Structure. "Journal of Financial Economics" 5, s. 177-186.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu