BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworski Ryszard
Title
Nadużycia w elektronicznym obrocie bankowym i ich wyjaśnianie poprzez badanie śladów pamięciowych człowieka
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 7, s. 66-70
Keyword
Badania wariograficzne, Przestępstwa komputerowe, Przestępstwa gospodarcze
Polygraph tests, Cybercrime, Economic crimes
Abstract
Elektroniczność operacji bankowych stwarza możliwość nadużyć a szczególnie dotkliwe są nadużycia, których sprawcami są pracownicy banków. Jedynym śladem tych przestępstw są ślady ich pamięci pozostające w umyśle sprawców. Przedstawiając realne przykłady, w których badania poligraficzne (warigraficzne) pomogły zidentyfikować sprawców przestępstw bankowych i przyczyniały się do oczyszczenia pozostałych pracowników tych instytucji, autor polemizuje z etyczną oceną tych badań, jakoby naruszających godność człowieka.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Z. Czeczot, T. Tomaszewski: Kryminalistyka ogólna. Toruń 1996 Wyd. Comer
  2. T. Hanausek: Kryminalistyka - zarys wykładu. Kraków 2000 Wyd. Zakamycze
  3. R. Jaworski: Opinia z ekspertyzy poligraficznej jako dowód odciążający. Wrocław 1999 Wyd. Kolonia Limited.
  4. R. Jaworski: Praktyczne zastosowanie badań poligraficznych i ich ocena etyczna. "Problemy Praworządności" nr 2/1989, s. 43-56
  5. M. Kulicki: Kryminalistyka. Toruń 1994 Wyd. UMK
  6. Opinia z ekspertyzy poligraficznej jako dowód odciążający. Wrocław 1999 Wyd. Kolonia Limited;
  7. Przewaga ekspertyzy poligraficznej nad traseologiczną w sprawie o podwójne zabójstwo. "Przegląd Sądowy" nr 2/2002, s. 54-63.
  8. Wyniki badań poligraficznych jako dowód odciążający. "Prokuratura i Prawo" nr 6/1996, s. 50-58
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu