BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela
Title
Marki pracodawców w opiniach polskich pracowników
Employers' brands in opinions of the polish employees
Source
Problemy Jakości, 2008, nr 5, s. 28-32, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Marka, Marka przedsiębiorstwa, Wartość marki
Brand, Enterprise's brand, Brand value
Note
Zawiera rysunki: [1] Macierz zależności między znajomością marki pracodawcy wśród potencjalnych pracowników a ich postawami wobec niego, [2] Wzajemne zależności między efektami działań z zakresu marketingu personalnego a marką pracodawcy i postrzeganiem przedsiębiorstwa. Zawiera tabele: [1] Marki dziesięciu przedsiębiorstw uznanych przez studentów za najlepszych pracodawców w Polsce, [2] Wyniki I i II edycji konkursu "Firma przyjazna mamie", [3] Zasadnicze etapy procesu zaspokajania potrzeb adresatów marketingu personalnego
Abstract
Pozytywny wizerunek dodatnio wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa jako wytwórcy oraz na wizerunek jego produktów. W artykule zaprezentowano pojęcie marki. Przedstawiono marki pracodawców oceniane w Polsce najgorzej i najlepiej.

In the article the problems of a brand of an employer were presented. The authoress described the essence of a brand in the general meaning. On the base of the general definition of mentioned term she under-Lined the fact that in marketing a brand was related to products or enterprises as producers (or traders) but not to employers. In the next part of this article three main factors deciding about important role of an employer's brand were described: the level of knowledge about brand, the level of acceptance of brand, the level of loyalty towards brand. Thanks using these factors the types of attitudes of employees to employers can be defined. In practice many employers don't understand relations between their brands, employees' attitudes and the market effects. So in the next part of the paper the employers with the worst brands in the opinions of the Polish employees were listed and as the contrast with them employers with brands perceived in the best way. At the end the main forms of activities in the scope of building an employer's brand and building the complete brand of given enterprise were underlined as the solutions of marketing problems of a contemporary organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baruk A., Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców? Wybrane formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców, Dom Organizatora, Toruń 2006.
  2. Baruk A., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006.
  3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
  4. Goliszewska D., Raport Specjalny: dobre miejsca pracy, „Profit. Gospodarka bez Tajemnic" 2002, nr 1.
  5. Inżynierowie nie chcą wyjechać, www.cxo.pl/news/107531.html
  6. Kogo lubią studenci ekonomii i finansów, www.cxo.pl/new-s/108203.html
  7. Korporacje a odpowiedzialność społeczna, www.cxo.pl/news/news.asp?id=115814&m = 42
  8. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
  9. www.firmaprzyjaznamamie.pl/laureaci/
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu