BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Muster Rafał
Title
Zakres wykorzystywania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne w świetle badań socjologicznych
Use of subsidies supporting entrepreneurial activity of unemployed: research findings
Source
Polityka Społeczna, 2008, nr 9, s. 10-14, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Aktywizacja bezrobotnych, Zwalczanie bezrobocia, Tworzenie miejsc pracy, Dotacje, Rynek pracy
Unemployed activation, Unemployment reduction, Job creation, Subsidies, Labour market
Note
summ.
Abstract
W artykule przybliżono problem pozyskiwania przez bezrobotnych dotacji na uruchomienie własnej firmy. Podstawą do jego napisania były badania empiryczne zrealizowane wśród osób, które mając status bezrobotnego otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przedstawiono opinie beneficjentów dotyczące sposobu zagospodarowania otrzymanej drogą konkursową dotacji pieniężnej. W artykule opisano napotykane przez bezrobotnych bariery prowadzenia działalności gospodarczej. Pod analizę poddano także plany przedsiębiorców, którzy jeszcze niedawno zasilani szeregi bezrobotnych w zakresie rozwoju firmy, czy ewentualnego zatrudniania pracowników. (abstrakt oryginalny)

The article sheds light on the issue of receiving subsidies by the unemployed to set up one’s own company. The article is based on the empirical research carried out among the unemployed who obtained financial assistance to start their own businesses. Besides, the author presents the beneficiates’ opinions concerning the way of using the granted amount of money. The money was granted by means of the contest. Moreover, the piece of writing focuses on the barriers facing by would-be businessmen concerning their prospective enterprise. The author analyses the prospective businessmen’s plans regarding the company development or taking on some employees.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Góra M., Sztanderska U., red. (2006), Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy, Warszawa: MPiPS.
  2. Jakubczak R, Dotacja na rozpoczęcie biznesu przez bezrobotnego wzrośnie do 18 tys. zł, "Gazeta Prawna" nr 126(2248).
  3. Muster R. (2007), Bezrobotni wobec wyzwań współczesnego rynku pracy - przypadek Rudy Śląskiej, w: Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-eko-nomicznej UE, Red. K. Gtąbicka, Radom: Politechnika Radomska.
  4. Regulamin Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (2008), [dostęp 07.06.2008], dostępny w Internecie: www.pup.tychy.pl/pup_tychy.php?srod-ki_dzial_gospodar.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu