BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czesla Alfred
Title
Aktywność edukacyjna bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na Warmii i Mazurach
Educational mobility on the unemployed with no vocational qualifications in Warmia and Mazury region.
Source
Polityka Społeczna, 2008, nr 9, s. 20-24, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Bezrobocie, Kwalifikacje zawodowe, Rynek pracy, Badania ankietowe, Sytuacja finansowa
Unemployment, Professional skills, Labour market, Questionnaire survey, Financial situation
Country
Region warmińsko-mazurski
Abstract
Artykuł omawia aktywność edukacyjną bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - stanowią oni na Warmii i Mazurach dwie piąte ogółu osób bez pracy.

This study targets at the unemployed being without the vocational qualification. They constitute 2/5 of the number of the unemployed people in Warmia and Mazury region. The majority of which are women , aging 35 to 54, with elementary or lower secondary education, in difficult financial situation, laden with family obligations, living in multi-member households, being supported by the family and social welfare, and remaining without work for longer than 5 years.. They are aware of their lack of vocational qualifications. Yet, their educational mobility remains of no improvement. They are interested in participation in a number of courses, such as: shop assistant, cook, driver, brick-layer, carpenter, waiter, hair dresser. Their activities are directed mainly towards: ensuring financial conditions, successful personal life and their own home. The education is placed unfortunately low in their standings of the aims to reach. Young people and secondary schools graduates are particularly interested in obtaining higher education (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czesia A. (1998), Oczekiwane i pożądane kwalifikacje pracowników, "Polityka Społeczna" nr 5/6.
  2. Czesia A. (2008), Mobilność edukacyjna bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, Olsztyn: WUR
  3. GUS (2008), Bezrobocie rejestrowane, l kwartał 2008, Warszawa.
  4. Kabaj M., red. (2002), Badanie bezrobocia długotrwałego, Warszawa: IPiSS.
  5. MRR (2006), Narodowa Strategia Spójności 2007-2013. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Warszawa.
  6. Rokicka E., Starosta P. (2002), Mobilność zawodowa i edukacyjna, w: Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, Red. E. Kryńska, Warszawa: IPiSS.
  7. US w Olsztynie (2008), Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego. l kwartał 2008, Olsztyn.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu