BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Maciej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Próba zastosowania metody SMED w pracach administracyjno-biurowych na przykładzie okienka pocztowego
An Attempt to Apply the SMED Method in Administrative Work at Post Office Counters
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 616, s. 99-112, bibliogr.10 poz.
Keyword
Organizacja pracy, Praca administracyjno-biurowa, Metoda SMED (Single Minute Exchange of Die)
Work organisation, Office and administrative work, SMED method
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano genezę powstania, oraz możliwości wykorzystania metody SMED w czynnościach administracyjnych i biurowych. Autor omawia potencjalne rezultaty zastosowania tej metody w racjonalizacji pracy w okienku pocztowym.

In this article the stages of the SMED (Single Minute Exchange of Die) method developed by the Japanese, S. Shingo, and the attempt to adapt this to the specificities of administrative and office work, are discussed. In the second section of the paper, the potential results of applying this method to rationalise work at post office counters are demonstrated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Branżowe normatywy czasu operacji technologicznych, nr: 141 007b, 171 003, 141 004b, 111 059, obowiązujące od 2000-09-12, Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska.
  2. Durlik I. [1999], Inżynieria zarządzania, t. 2, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
  3. Leksykon naukowo-techniczny [1989], t.1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  4. Leschke J.P. [1997], The Setup-Reduction Process, Part 1-2, "Production and Inventory Management Journal", nr 38.
  5. Mangione T. [1999], Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych i socjologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Matczewski A. [1990], Zarządzanie produkcją przemysłową - problemy, metody, śródki, PWE, Warszawa.
  7. Mreła H. [1965], Technika organizowania pracy, Wiedza Powszechna, Warszawa.
  8. Nowe metody organizacji i zarządzania [1998], pod red. Z. Martyniaka, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  9. Severson D. [1988], The SMED System For Reducing Changeover Times: An Exciting Catalyst for Companywide Improvement and Profits, "The Magazine of Manufacturing Performance", October.
  10. Statystyka ogólna [1997], pod red. M. Woźniaka, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu