BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lichtarski Janusz Marek
Title
Społeczno-kulturowe uwarunkowania przeobrażeń struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
Socio-Cultural Conditions of Transformations of Enterprises' Organizational Structures
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1184, s. 385-392, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw
Keyword
Struktura przedsiębiorstwa, Modelowanie struktury organizacyjnej, Warunki pracy, Otwartość na zmiany
Structure of company, Organisational structure modeling, Working condition, Openness to change
Note
summ.
Abstract
Celem autora był przegląd społeczno-kulturowych uwarunkowań przeobrażeń struktur organizacyjnych w prakrtyce zarządzania. Sama identyfikacja omówionych przez autora uwarunkowań nie rozwiązuje problemu, jednak wydaje się być pierwszym krokiem w kierunku spełnienia etapów koniecznych do wdrożenia i rozwoju struktur organicznych, a tym samym ich upowszechniania się w praktyce współczesnych przedsiębiorstw.

The article presents the review of socio-cultural conditions of organizational structures transformations, from mechanistic to organic ones. Identified factors concern mainly the perception of individual's safety needs, acceptance of heterarchy, individual's flexibility, individuals' learning and development, team co-operation, tolerance, and culture of compromise. The text is based on literature studies, author's own observations and practice, and results of empirical research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 2. Bieniok H., Rokita J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1984.
 3. Burns T., Stalker G.M., The Management of Innovation, Tavistock Publications, London 1961.
 4. Chrościcki Z., Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 5. Hopej M., Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław 2004a.
 6. Hopej M., O podobieństwach struktur organizacyjnych, "Przegląd Organizacji" 2004b, nr 3.
 7. Kerzner H., Zarządzanie projektami. Studium przypadków, Helion, Gliwice 2005.
 8. Leavitt H. J., Why Hierarchies Thrive, "Harvard Business Review" 2003, marzec.
 9. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003.
 10. Monaka L, Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 11. Piotrowicz A., Klasyczne koncepcje struktur organizacyjnych, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 11.
 12. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 13. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1997.
 14. Toffler A., Szok przyszłości, PIW, Warszawa 1974.
 15. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 16. Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu