BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańda Andrzej
Title
Kulturowoorganizacyjny kontekst kapitału intelektualnego : Studium Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
The Cultural and Organizational Context of Intellectual Capital in Modern Management : A Case-Study of Regional Management of National Forests in Poznan
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1184, s. 429-437, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw
Keyword
Kapitał intelektualny, Kultura organizacji, Studium przypadku
Intellectual capital, Corporate culture, Case study
Note
summ.
Company
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
Abstract
Autor rozpoczął od omówienia czym jest kulturowy konteks kapitału intelektualnego, po czym omówił wyniki badań kultury organizacyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (RDLP) oraz podał wnioski.

The management of intellectual capital has been regarded for a long time by both theoretical and practical approaches as a modern instrument in managing a company. It has been considered as a basis for a pro-active creation of the future of an enterprise. Therefore, this approach assumes a radical re-orientation in term of planning and acting of the managers of a given organization. Consequently, the decision on the identification of the factors indicating the level of intellectual capital in the Regional Management of the National Forests in Poznan can be considered as a perfect example of the discussed approach. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hatch M.]., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
  3. Kapitał intelektualny jako czynnik kształtujący kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa - studium Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (interdyscyplinarny projekt badawczy o charakterze międzyuczelnianym (AE-AR); nr 51103-502 A. Buraczewski, G. Roszyk-Kowalska, A. Skorb-Gala, A. Stańda).
  4. Cameron K., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2003.
  5. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco-Londyn 1986.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu