BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowron-Mielnik Beata
Title
Job sharing - nowe możliwości organizowania pracy
Job Sharing: New Possibilities of Work Organization
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 5, s. 37-52, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Organizacja pracy, Praca zespołowa, Elastyczność zatrudnienia
Work organisation, Team work, Flexible employment
Abstract
Celem artykułu jest teoretyczna i empiryczna - w tym na podstawie badań własnych na próbie 65 przedsiębiorstw - prezentacja jednej z form elastycznego organizowania pracy, określanej najczęściej jako job sharing. Jest to forma znana od mniej więcej lat 60. XX wieku, ale w Polsce dotychczas mało rozpowszechniona, a obecnie mocno promowana w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i licznych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Promocja ta nie pokazuje jednak wszystkich aspektów tego rozwiązania, a wręcz ogranicza je do prospołecznego wymiaru, co umniejsza znaczenie i wykorzystanie job sharing. Forma ta jest także sposobem organizowania pracy specjalistycznych grup pracowników, o dużej samodzielności, na zasadach pracy zespołowej. Upowszechnienie job sharingu w takiej postaci, która wyraźniej daje korzyści przedsiębiorstwu, może stać się podstawą do zwiększenia jej zastosowania, w konsekwencji również w duchu ekonomii społecznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is a presentation of forms of flexible work organization, commonly known as job sharing, in both its theoretical and empirical aspects, on the basis of research conducted on a sample of sixty-five businesses. Job sharing has been in use since the 1960s. It is not widely known in Poland to date, but is presently being promoted by the EQUAL Common Initiative, where quite a few projects are financed by the European Social Fund. However, not all aspects of job sharing are stressed by the current wave of interest. In fact, they are quite often limited to its social meaning, thus restricting its use and value. This article argues that job sharing is also a form of work organization for specialized work teams, autonomous groups, and team working. Using job sharing in this context brings more benefits to the enterprise. This, in its turn, may serve as a means of enlarging the use of job sharing, including in its social economic meaning. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Boeri T., Burda M.C., Kramarz F. (2008), Working Hours and job Sharing in the EU and USA, Oxford University Press, New York.
 2. Dziubiński Z., Kowalewski M., red. (2008), Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Wydawnictwo Adam Marszalek, Warszawa.
 3. French R., Rayner Ch., Rees G., Rumbles S. (2008), Organizational Behaviour, John Wiley&Sons Ltd., West Sussex.
 4. Frey H. (1985), Flexible Arbeitszeit, CH. Beck, München.
 5. Gaugier E., red. (1992), Handwörterbuch des Personalwesens, C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart.
 6. Hejn Z. (2003), Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 7. Hörburger H, red. (1985), Job Sharing - Probleme und Möglichkeiten, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg.
 8. Langkau-Hermann M. , Schölten U. (1986), Strategien zur Flexibilisierung der Arbeitszeit und Arbeitszeitverkürzung, Verlag Neue Gesellschaft, Bonn.
 9. Linnekohl K. , G. Kilz, DA. Reh (1992), Arbeitszeitflexibilisierung als Beitrag zum ökonomischen Umstrukturierungsprozess in Ostdeutschland, „Arbeit und Arbeitsrecht", Nr. 2.
 10. Machol-Zajda L., Głogosz D. (2007), Job sharing -procedury wdrażania - przewodnik, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" im. A. Bączkowskiego, Warszawa.
 11. Sadowska-Snarska C. (2006), Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenie życia zawodowego z rodzinnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 12. Sadowska-Snarska C, red. (2005), Równowaga praca-życie w aspekcie polskiego rynku pracy. Raport z badań, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 13. Skowron-Mielnik B. (2007), Kierunki zmian w organizacji pracy kierowniczej [w:] Kształtowanie procesu zmian organizacyjnych, pod red. K. Krzakiewicza, Zeszyty Naukowe AE, zeszyt nr 88, Poznań.
 14. Sobocka-Szczapa H. (2003), Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 15. Strzemińska H. (1988), Czas pracy i czas wolny w polityce społecznej, PWE, Warszawa. [http://www.kobieta.gov.pl]
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu