BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołyska Justyna
Title
Ocena funkcjonowania agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w programowaniu i realizacji polityki rozwoju wsi i rolnictwa polski
The Estimation of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculure in Programming the Develpoment Policy of Agriculture and Rural Areas
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 2, s. 53-60, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Polityka rolna
Agriculture, Rural development, Agricultural policy
Note
summ.
Company
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Agriculture Restructuring and Modernization Agency
Abstract
Artykuł ma na celu zaprezentowanie oceny działań podejmowanych przez ARiMR dokonanej przez rolników powiatu zambrowskiego. Ankietowani rolnicy dostrzegają rolę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w rozwoju polskiej wsi, dostosowaniu polskiego rolnictwa do członkostwa w Unii Europejskiej, integracji polskiego rolnictwa ze strukturami UE oraz we wzroście konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach międzynarodowych. (skróc. oryg. streszcz.)

Participation in UE structures has shown the weakness of the Polish organizations working in agriculture. Many of the institutions, such as The Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, had to adapt themselves to face the new tasks they were charged with. The aim of the article is to present the evaluation of the ARMA activity, made by the farmers from zambrowski district. The majority of respondents claims that ARMA is a highly needed institution. Many of them think that the positive changes in agriculture are the effects of its activity. In the opinion of the farmers, ARMA helps polish agriculture to become more competitive on international markets. They also pick out the role of ARMA in adjusting this section of economy to partnership in EU along with integrating polish agriculture with those from other countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M. (2000): Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako podmiot polityki strukturalnej państwa wobec wsi i rolnictwa, Wieś i Rolnictwo, nr 3 (108), 17.
  2. Hardt Ł. (2004): Wpływ środowiska instytucjonalnego na rozwój obszarów wiejskich w Polsce, Wieś i Rolnictwo, Nr 3 (124), 117.
  3. Wilkin J. (1994): Reformy instytucjonalne w procesie modernizacji polskiego rolnictwa i przystosowania do warunków EWG. [w:] Problemy integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską, Wydawnictwo Fundacji "Rozwój SGGW", 149.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu