BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorczyński Kazimierz
Title
Zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności
Principles of Responsibility Centres Separating
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 107-116, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zakłady budżetowe, Controlling operacyjny, Zarządzanie procesami, Rachunek kosztów działań
Budgetary establishment, Operative controlling, Process management, Activity Based Costing (ABC)
Abstract
Przedstawiono występujące w literaturze poglądy na temat pojęcia i klasyfikacji ośrodków odpowiedzialności. Zaprezentowano procedury wyodrębniania jednostek budżetowych w oparciu o analizę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Wydzielenie ośrodków odpowiedzialności metodą procesową stanowi warunek niezbędny do wdrożenia rachunku kosztów działań.

In this paper term and types of responsibility centres were presented together with scope of authority in responsibility centres. Also criteria of separate responsibility centres were discussed.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Garison R.H. (1991), Managerial Accounting. Concepts for Planning, Control, Decision Making, Irwin, Boston
  2. Świderska G.K. [red.] (1997), Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa
  3. Wermut J. (1995), Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk
  4. VollmuthH.J. (1993), Controlling. Planowanie, kontrola, sterowanie, Wyd. Placet. Warszawa
  5. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B. (2000), System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Katowice
  6. Webber R. A. (1996), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa
  7. Nowosielski S. (1996), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Centra kosztów i zysków, w: Controlling. System informacyjnego wspomagania procesu zarządzania przedsiębiorstwem, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska, Wrocław
  8. Buk H. (1995), Kontrola parametrów finansowych według ośrodków odpowiedzialności, "Przegląd Organizacji" nr 11
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu