BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pocztowski Aleksy (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Buchelt Beata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Trends and issues in human resource management in Polish companies
Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 1, s. 51-66, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zmiany organizacyjne, Organizacja pracy, Zarządzanie personelem
Human Resources Management (HRM), Organisational change, Work organisation, Personnel management
Abstract
Zmiany ekonomiczno-polityczne, jakie mają miejsce w Polsce od początku lat 90. nie tylko wpłynęły na polską gospodarkę, ale również na funkcjonowanie przedsiębiorstw, zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Obserwowana zmiana w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw dotyczy również systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Przy czym, w przedsiębiorstwach, które działały w Polsce przed rozpoczęciem zmian systemowych dokonuje się ona przez restrukturyzację działających już systemów. Natomiast w formach prywatnych, których historia jest relatywnie krótka, zmiany przejawiają się w konieczności wpisania kwestii zarządzania personelem w określone ramy, które definiowałyby ich cele, organizowały procesy i rozwijały techniki zarządzania zasobami ludzkimi. Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie dokonały się w obszarze funkcji zarządzania personelem po roku 1989 w warunkach polskiej gospodarki. Autorzy podjęli starania by ukazać je w świetle zmian organizacyjnych i w nawiązaniu do strategii ZZL, roli działów ZZL i wybranych problemów związanych z realizacją funkcji personalnej z którymi zmagać się musi wielu polskich menadżerów. (abstrakt oryginalny)

The systemic changes that took place in Poland during the last two decades not only influenced the economy but also management systems within the companies that operate on the polish market, both state–owned and private companies. The changes can be also noticed in the human resource management sphere. In addition, the companies that performed their activities before the 90ties modify their management system and introduce new solutions. Private companies, whose history is rather brief, must sometimes face questions relating to encompassing personnel matters within a certain framework that defines objectives, organizes processes and develops HR- techniques. The objective of this paper is to present the changes have been occurred in the field of HR-function after 1989 under conditions of the polish economy. Efforts have been made to show them in the light of changes in organizations and with respect to the HR-strategy, roles of HR-departments and some HR-issues facing currently by many polish HR-managers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borkowska S. (2003), Programy praca-życie a efektywność firm [Work-life balance programs and a firm's effectiveness], edited by, ILSS, Warsaw.
  2. Brewster C. (2003), "Międzynarodowe i porównawcze zarządzanie zasobami ludzkimi" [International and comparative HRM], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 6.
  3. "HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi. Raport jubileuszowy" (2002) [Perfect HR - The Ten Commandments, Diagnosis and development perspectives of HRM in Poland. Anniversary report], Instytut Zarządzania [Management Institute], Warsaw
  4. Pocztowski A. (Editor) (2002, 2003, 2004, 2005), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce [Best practices of HRM in Poland], Oficyna Ekonomiczna [Economic Publishers], Cracow.
  5. Pocztowski A. (Editor) (2006), "Restrukturyzacja funkcji personalnej w Polsce" [Restructuring of the personnel function in Poland], Diagnoza istniejącego stanu i kierunki zmian [Diagnosis of the existing state and directions of change], Akademia Ekonomiczna w Krakowie [Cracow Academy of Economics], Cracow.
  6. Ulrich D. (1997), Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results, Harvard Business School Press, Boston.
  7. Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2006), "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności" [Human resource management: Creating modernity], Report 2006, ILSS, Warsaw.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu