BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczerbak Aleksandra
Title
Changes and trends in Japanese HRM
Trendy i zmiany w japońskim zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 1, s. 89-104, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zmiany organizacyjne, Organizacja pracy, Zarządzanie personelem
Human Resources Management (HRM), Organisational change, Work organisation, Personnel management
Country
Japonia
Japan
Abstract
Artykuł opisuje zmiany zachodzące w tradycyjnym japońskim modelu zarządzania zasobami ludzkimi. Mimo że model tradycyjny i specyficzne japońskie podejście do kapitału ludzkiego to efekt wielu lat praktyk, kultury państwa, wyznań i tradycji głęboko zakorzenionych w świadomości społeczeństwa; światowe trendy, fluktuacje gospodarki, globalizacja przedsiębiorstw, inwestycje zagraniczne, swobodny przepływ siły roboczej, wymiana doświadczeń oraz wszelkie przejawy umiędzynaradawiania się środowiska, w coraz większym stopniu wpływa na kształt japońskiego modelu zzl. Również wyzwania związane ze starzejącym się społeczeństwem i zmianami demograficznymi nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Odchodzenie od tradycyjnych rozwiązań i implementacja nowych strategii staje się jedynym rozwiązaniem umożliwiającym Japonii konkurowanie na światowych rynkach Autorka, na podstawie badań, dostępnych publikacji oraz własnych doświadczeń wyciąga wnioski i stara się przewidzieć dalsze kierunki rozwoju oraz trendy w tej dziedzinie zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the changes that take place in a traditional Japanese model of human resources management. Even though the traditional model and specific Japanese approach to human resources resulted from long years of practice, culture, beliefs and traditions being deeply rooted in the society; world trends, economy fluctuations, foreign capital investments, free flow of the workforce, know how exchange and internationalizing environment, all of this elements influence the future shape of Japanese Human Resources management. Demographic changes and an ageing society are the challenges that have to be solved. Implementation of new strategies is the only solution for Japanese companies if they want to be able to compete both globally and on the national market. Author, on the basis of the research and thorough studies on the extent of Japanese HRM evolution in recent years and own experience gained in Japan, tries to anticipate the main directions of the Japanese HRM changes in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Begins J. P., Dynamic Human Resources Systems: Cross-National Comparisons, WdeG, Berlin, New York, 1997.
  2. Debroux P., Human Resource Management in Japan: Changes and Uncertainties, Ashgate, 2003.
  3. Kostowska-Watanabe E., Ishikawa A., Sekret japońskiego sukcesu [The secret of Japanese success], WP Warszawa, 1990.
  4. Moffett S. (2005), "Fast-Aging Japan Keeps Its Elders on the Job Longer," The Wall Street Journal, June 15, pp. Al & A8.
  5. Ministry of Health Labor and Welfare: Final Reports of Monthly Labor Surveys (2004-2006). Pacific Bridge Publications, 2004 [www.pacificbridge.corn/Publications/JapanDec2004.htm].
  6. Ploszajski P., "Kulturowe korzenie polityki personalnej w przedsiębiorstwie japońskim, Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy" [The cultural roots of personnel policy in Japanese companies: Managing human capital and company competitiveness], BCC, PFPK, Warsaw, 1999.
  7. Suziki N. (1996), "Redundant employees who turn up for work every day", [in:] Human Resource Management, Japanese management Today, MCB University Press.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu