BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przymeński Andrzej
Title
Społeczno-ekonomiczne przyczyny kwestii bezdomności w Polsce współczesnej
Socio-economic Reasons for Homelessness in Poland Today
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 25, s. 249-259
Keyword
Polityka społeczna państwa, Społeczeństwo obywatelskie, Poziom życia, Bezdomność, Ubóstwo
Social policy, Civic society, Living standard, Homelessness, Poverty
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozszerzania się zjawiska bezdomności w Polsce w latach 1990-2002. Do najważniejszych uwarunkowań zaliczono: konkurencyjny rynek pracy z wysoką stopą bezrobocia, deficyt lokali mieszkalnych dostępnych dla ludzi ubogich oraz niewystarczające przeciwdziałanie społecznemu wykluczaniu ubogich i mających problemy z adaptacją społeczną.

The article presents most important socio-economic reasons for homelessness in Poland. These include: a competitive labour market with a high rate of unemployment, shortage of flats available for poor people, insufficient counteraction against social exclusion of the poor who have adjustment problems (mainly those leaving orphanages and prisons). Having characterised the reasons for homelessness, the author presents conclusions which contain some recommendations for the social policy of the state. These are necessary to restrict negative tendencies in the growth of homelessness in Poland which results in a deteriorating status of the homeless. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu