BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Wojciech (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej
Use of the Analytical Production Function in the Process of Wage Incentives
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 752, s. 125-136, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Produkcja, Motywacyjna funkcja płac, Motywacja do pracy
Production, Wage incentives functions, Work motivation
Note
summ.
Abstract
Zwrócono uwagę na opracowanie sposobu konstrukcji systemu wynagrodzeń premiowych, przedstawiającego zakres i metodę partycypacji pracowników w zyskach przedsiębiorstwa, a także wpływającego na jego efektywność.

In this article, the author presents a model for determining bonuses that takes into account the actual contribution of the human factor in the process of creating a product. This model was constructed on the basis of an analytical production function. It enabled the author to determine the level of wages - understood as the equivalent of human capital provided to the employer - using different production function arguments. In the second part of the article, the author presents a practical example of implementing the incentive function. He analyses several possible ways of proceeding when the values of predicted economic quantities are known. The author ends the article by offering some conclusions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Alchian A., Demsetz H. [1986], Production, Information Costs, and Economic Organization [w:] The Economic Nature of the Firm, Cambridge University Press, Cambridge.
 2. Armstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Blaug M. [2000], Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dobija D., Dobija M. [2003], O naturze kapitału, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 17(73), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 5. Dobija M. [2002], Struktura i koszt kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 562.
 6. Dobija M. [2004], Analityczna funkcja produkcji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, z. 11(658).
 7. Dobija M., Jędrzejczyk [2003], Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, AE w Krakowie, Kraków.
 8. Dobija M., Osikowicz M. [2003], Zarządzanie przez funkcję produkcji [w:] Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność - restrukturyzacja - rozwój, TNOiK, Warszawa-Kraków.
 9. Dyląg R., Koczuba-Sobieraj M. [2004], Addytywna funkcja produkcji w rachunkowości zarządczej, „Master of Business Administration”, nr 6(71).
 10. Gruszecki T. [2002], Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Kozioł W. [2005], Analitićna funkcija virobnictva uformuvanni premial'nich oplat [w:] Koncepcija rozvitku buchgalterskogo obliku, analizu i auditu v umovach miżnarodnoji integracii. Tezi dopovidi, red. A.D. Butko, Kijivskij Nacional'nij Torgovel'no-Ekonomićnij Universitét, Kiiv.
 12. Romer D. [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, PWE, Warszawa.
 13. Zarządzanie. Teoria i praktyka [1995], red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu