BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora komunalnego
Economic and Organisational Aspects of Corporate Governance in the Public Utility Sector
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 753, s. 21-34, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ład korporacyjny, Przedsiębiorstwo komunalne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Corporate governance, Utility plant, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono charakterystykę sektora podmiotów komunalnych. Omówiono wybrane aspekty nadzoru korporacyjnego przedsiębiorstwa sektora komunalnego.

The author presents selected, important issues of corporate governance, with particular focus on the problems of public utility agencies. The author discusses the specific attributes of agencies in this sector, in particular independence and diversity of tasks, stakeholder size, information asymmetries and the specific character of employee incentive systems, contract duration and others. The article also presents the monistic model of corporate governance that various EU Commissions recommend to public Utilities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bińczycki B. [2004], Ocena stopnia realizacji funkcji zarządzania personelem w administracji samorządowej, (maszynopis), AE w Krakowie, Kraków.
 2. Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji [2005], red. A. Wojtyna, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 3. Jerzemowska M. [2002], Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 4. Kozioł L. [2005], Mechanizmy i modele nadzoru korporacyjnego [w:] Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, red. E. Skrzypek, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 5. Kraft J., Ravix J.L. [1998], Theories of the Firm [w:] Market and Organization, red. R. Arena, C. Longhi, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.
 6. Laffont J.J., Martimort D. [2002], Theory of Incentives. The Principal-Agent Model, Princeton University Press, Princeton.
 7. Le Grand J. [2003], Motivation, Agency and Public Policy, Oxford Uniwersity Press, Oxford.
 8. Lis K.A., Sterniczuk H. [2005], Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Machaczka K. [2005], Wyzwania w procesach przekształceń strukturalno-własnościowych mienia komunalnego we współczesnym samorządzie gminnym [w:] Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, red. L. Kozioł, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów.
 10. Oplustil K., Wiórek P. [2004], Aktualne tendencje w europejskim prawie spółek - orzecznictwo ETS i planowane działania prawodawcze, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 5.
 11. Pasieczny J. [2005], Pułapki krótkookresowej racjonalności, „Master of Business Administration”, nr 6 (77).
 12. Senge P. [2002], Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Siemiątkowski T. [2005], Monistyczny model ładu korporacyjnego w spółce europejskiej jako alternatywny system zarządzania i nadzoru w korporacji, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, red. Z. Niewiadomski, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu