BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojnowska Agnieszka
Title
Procedura kalkulacji kosztów w rachunku kosztów działań opartym na czasie
The process of costs calculation according to the concept of time-driven activity based costing
Source
Badania Operacyjne i Decyzje, 2008, nr 2, s. 5-16, bibliogr. 6 poz.
Operations Research and Decisions
Keyword
Rachunek kosztów działań, Rachunek kosztów, Zasoby materialne, Koszty
Activity Based Costing (ABC), Cost accounting, Tangible assets, Costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano uzupełnione i usystematyzowane informacje o procesie obliczania kosztu obiektu kosztowego według koncepcji rachunku kosztów działań opartym na czasie – Time-Driven Activty Based Costing, która stanowi unowocześnienie standardowej koncepcji rachunku kosztów działań – Activity Based Costing (ABC). Omówiono przykład rozliczenia kosztów w dziale handlowym dla trzech obiektów kosztowych według koncepcji rachunku kosztów działań opartym na czasie, wskazując również na cechy tego sposobu kalkulacji kosztów. Część tych cech wynika przede wszystkim z zastosowania formuł czasowych, będących integralną częścią struktury modelu, pozostałe są konsekwencją innego sposobu postępowania w procesie kalkulacji w porównaniu ze standardową wersją rachunku kosztów działań. (abstrakt oryginalny)

The article presents was complete and systematized information about the process of cost calculation of the cost object according to the concept of time-driven activity based costing which is an improved version of a standard concept of activity based costing. The author shows an example of cost calculation in a commercial department for three costs objects according to the concept of time-driven activity based costing and indicates all the features of this method of costs calculation. Some of these features result mainly from the application of time equations - which are an integral part of a structure of the model while others are the consequence of another way of acting in a calculating process in comparison with thea standard version of activity based costing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BOJNOWSKA A., Rachunek kosztów działań oparty na czasie - unowocześnienie standardowej wersji rachunku kosztów działań. Raport PRE XX/2007.
  2. BOJNOWSKA A., Rachunek kosztów działań w zarządzaniu obiektami kosztowymi w banku, rozprawa doktorska, Raport PRE nr 5/2007.
  3. BRUGGEMAN W., MOREELS K., Time-Driven Activity Costing. A new Paradigm in Cost Management, 5/2003, http://www.bimac.be/pdf/bm_eng_may03.pdf, s. 9-12, 31.05.2005.
  4. KAPLAN R.S., ANDERSON S.R., Drive Growth With Customer Profitability Management, 6/2003, s. 5, http://www.acornsys.com/company/whitepapers/WP_TimeDrivenABC.pdf, 31.05.2005.
  5. KAPLAN R.S., ANDERSON S.R., Time-Driven Activity-Based Costing, 11/2003 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=485443, s. 5-7, 31.05.2005.
  6. KAPLAN R.S., Activity-Based Costing: Modified Approach, 6/2001, http://www.acornsys.com/company/whitepapers/WP_ABCModApproach.pdf, s. 1, 31.05.2005.
Cited by
Show
ISSN
1230-1868
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu