BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Stanisław
Title
Model ryzyka operacji finansowych firmy na podstawie analizy wrażliwości rozwiązań optymalnych
The Model of Company's Financial Operations Risk, Based on the Optimal Solutions' Sensitivity Analysis
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie preferencji a ryzyko '02, 2002, s. 223-240, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Ryzyko stopy procentowej, Analiza wrażliwości, Optymalizacja decyzji, Podejmowanie decyzji finansowych, Modele podejmowania decyzji, Modele matematyczne
Interest rate risk, Sensitivity analysis, Decision optimization, Decision making of finance, Decision-making models, Mathematical models
Abstract
Przedstawiona praca ma charakter metodologiczny. Podjęto w niej próbę zinterpretowania ryzyka operacji podstawowych finansowych firmy, w terminach analizy wrażliwości, stosowanej w teorii sterowania. Zaproponowano wieloetapowy model optymalizacji decyzji, algorytm wyznaczania rozwiązań oraz tzw. bezpośrednią metodę analizy wrażliwości. Na zakończenie podano analityczne formuły wyznaczania charakterystyk wrażliwości optymalnych rozwiązań omawianego zadania względem terminów płatności należności oraz stóp procentowych. Pierwszy z tych parametrów posiada dyskretny, natomiast drugi - ciągły charakter. (fragment z tekstu)

This study is of methodological nature. The attempt was made to interpret the risk of company's basic financial operations in terms of a sensitivity analysis used in control theory. A multi-tier decision making optimization model was proposed together with the algorithm of determining solutions, and the, so called, direct method of sensitivity analysis. Finally, analytical formulas for determining the characteristics of optimal solutions sensitivities of a given task were given with relation to the liabilities' maturity dates and interest rates. The former parameter is of discrete nature whereas the latter displays continuity. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu