BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Januszewska Renata, Viaene Jacques, Jakubowska-Łazęcka Joanna, Kowalik Bogumiła
Title
Strategic Orientation of Tourism in Małopolska Through Regional Products
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 3, s. 49-53, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Turystyka, Analiza regionalna, Produkty regionalne, Strategia rozwoju regionalnego, Rozwój regionalny
Tourism, Regional analysis, Regional product, Regional development strategy, Regional development
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano część badań związanych z unijnym projektem COTOUR w INTERREG HIC (www.cotour.org). W ramach projektu omówiono analizę SOR, która jest narzędziem umożliwiającym prowadzenie efektywnej polityki turystycznej w wymiarze regionalnym . Polityka ta, będąc głównym obszarem zainteresowania projektu COTOUR, jest skoncentrowana na produkcie regionalnym rozumianym jako instrument rozwoju regionu. Pierwszym etapem analizy SOR jest analiza SWOT, a następnym wybór elementów opisanych w ramach SWOT, które są istotne dla celów badań. W przypadku projektu COTOUR zaistniała potrzeba wyboru takich czynników, które wpływają na rozwój turystyki z regionalnego punktu widzenia.

The SOR analysis is a tool which allowing the regional actors and decision makers to establish effective tourism policy [McDonald 1992; Haberberg and Rieple 2001]. The policy which is the main field of interest in the COTOUR project is concentrated on the Regional Product treated as a tool of the region development. First step of the SOR analysis is SWOT analysis. The next step for SOR analysis purpose is the choice of elements described in SWOT analysis features these which are crucial for the research purposes. In case of COTOUR project we needed to choose these ones which had influence on tourism development from the regional product point of view. The paper reports part of research related to the EU INTERREG IIIC COTOUR project (www.cotour.org). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Frambach R. and Nijssen E., 1995: Marketingstrategie. Het schrijven van een strategisch marketingplan. Educative Partners Nederland BV, Houten.
  2. Haberberg A. and Rieple A., 2001: The Strategic Management, of Organisations. Prentice Hall, London.
  3. Henchion M. and Mclntyre B., 1999: The Project 'Regional images and the promotion of quality products and services in the lagging regions of the European Union' (RIPPLE), EU FLAIR Programme (1994-1999).
  4. McDonald M., 1992: Strategic Marketing Planning. Cranfield School of Management. Cogan Page Ltd, London.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu