BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koreleski Dariusz
Title
Living Standard vs Life Quality
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 3, s. 65-73, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Styl życia, Standard życia, Poziom życia
Lifestyle, Standard of living, Living standard
Note
summ.
Abstract
Artykuł obejmuje zagadnienia istotne dla współczesnego rozwoju świata, a związane ze standardem życia i poczuciem jakości życia. Wskazano na odmienny charakter tych dwóch pojęć, prezentując ewentualne możliwości ich kwantyfikacji. Zróżnicowanie postrzegania jakości życia i standardu życia wskazuje na pewien relatywizm w tym zakresie. (oryg. streszcz.)

The paper deals with two currently much discussed issues: living standard and life quality, which both refer to the social welfare of inhabitants in certain time and space conditionings. The problem is to find the determinants of these two phenomena, as well as to reveal the character of living standard and life quality. The author shows examples of a arithmetical presentation of the potential evaluation of living standard with the use of GDP and HDI measures. In case of life quality the issue of imponderables and the chance for their qualitative estimation has also been pointed out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Allardt E., Ussitalo W., 1972: Dimensions of Welfare in the Scandinavian Society; Scandinavian Political Studies N° 7/72.
  2. Campbell A., 1976: Subjective measures of well-being; American Psychologist 2.
  3. Kaczmarek S., 2004: Urban landscape and quality of life in residential areas [in:] Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe; edited by I. Sagan & M. Czepczyński, BWN, Gdańsk-Poznań.
  4. Małuj J., Szafranowicz P., 2004: My Country. My City. My Place [in:] Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe; edited by I. Sagan & M. Czepczyński, BWN, Gdańsk-Poznań.
  5. Ostasiewicz W., 2000: Pursuit of well-being [in:] Aspects of quality of life; edited by W. Ostasiewicz, Wroclaw University of Economics, Wrocław.
  6. Sen A., 1987: The standard of living, Cambridge University Press.
  7. Słaby T., 1990: Poziom życia, jakość życia; Wiadomości Statystyczne nr 6, Warszawa.
  8. Sowińska A., 2000: Quality of life as a psychological category [in:] Aspects of quality of life; edited by W. Ostasiewicz, Wrocław University of Economics, Wrocław.
  9. The Economist Intelligence Unit's quality-of-life index, 2006; [in:] www.economist.com.
  10. Woźniak Z., 2005: Materialno-socjalne komponenty jakości życia mieszkańców Poznania [w:] Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania; red. R. Cichocki, t. 1, UAM, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu