BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Iwona
Title
Problems of Budget Allocation in the Development of Local Education System
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 3, s. 75-83, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Finansowanie oświaty, Decentralizacja, Subwencje, Samorząd terytorialny, Koszty oświaty, Finanse publiczne
Financing of education system, Decentralization, Subsidies, Local government, Cost of education, Public finance
Note
summ.
Abstract
Podjęto próbę uwypuklenia wad konstrukcyjnych części oświatowej subwencji ogólnej, za jakość których odpowiadają jednostki samorządu terytorialnego.

Excluding the market mechanism allows the state for allocating public funds to finance educational tasks. Responsible for the quality of educational services offered are mainly the units of local self-government that are assigned funds to realize this aim within the frames of the educational part of general subvention. However, the basic indicator of decentralization of competencies is the principle of adequacy of financial means and the tasks assigned. The aim of the paper is to highlight the defects in the construction of the educational part of the general subvention that make it virtually impossible to prove the realization of the principle of the adequacy of means to the tasks assigned. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Budżet państwa i samorządów decentralizacja - oświata studium porównawcze. Praca zbiorowa pod red. T. Lubińskiej. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, 35-51.
  2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004): Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Municipium S.A., Warszawa, 219-249.
  3. Kornberger-Sokołowska E. (2001): Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Liber, Warszawa, 23 i nast.
  4. Kowalska I. (2000a): School Resource Utilization Study. Raport Bank Światowy, Warszawa.
  5. Kowalska I. (2000b): Polityka oświatowa powiatu. Brytyjski Fundusz KNOW HOW Fundusz Współpracy, Agencja Wydawnicza "Skigraf', Warszawa, 43-58, 71-106.
  6. Kowalska I. (2003): Finansowanie oświaty w gminach wiejskich. Wybrane aspekty. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 21-37.
  7. Ofiarski Z. (2002): Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Diffin, Warszawa, 104.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu