BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szmidt Katarzyna
Title
Possibilities of Utilization of Straw for Energetic Purposes in the Opinion of Farmers from Lublin Region
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 3, s. 105-113, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Produkcja energii, Surowce energetyczne, Energetyka
Energy production, Energy raw materials, Energetics
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było oszacowanie skali produkcji słomy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubelskiego, w celu ustalenia bilansu słomy oraz ilości, jaka może być przeznaczona na cele energetyczne. Przeprowadzono analizę porównawczą kosztów produkcji energii ze słomy oraz z innych źródeł. Przedstawiono także opinie użytkowników domów z zainstalowanymi piecami na słomę w porównaniu z opiniami osób stosujących tradycyjne rozwiązania energetyczne. (oryg. streszcz.)

The goal of the present study was estimation of the scale of straw production in Poland and, particularly, in Lublin region, in order to assess a straw balance and determine its amount possible to assign for energetic purposes. Conducted was a comparative analysis of costs of energy production from straw and other carriers. Identified were opinions of users of straw-fed boiler houses compared to the opinions of users of traditional fuels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Harasim A., 1994: Relacja między plonem słomy i ziarna u zbóż. Relation between crop of straw and grains in cereals. Pamiętnik Puławski z. 104, 51-59.
  2. Gradziuk P., 1995: Możliwości energetycznego wykorzystania słomy. Possibilities of energetic utilization of straw. Postępy Nauk Rolniczych, nr 5, 31-39.
  3. Gradziuk P. (red.), 2003: Biopaliwa. Biofuels. Wieś Jutra, Warszawa.
  4. Klepacki B., 1997: Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Economical and productive adaptation of farms to changes of forming conditions. Wyd. SGGW, Warszawa, 1997.
  5. Kozakiewicz J., Nieściór E., 1984: Słoma i sposoby jej użytkowania w gospodarstwach rolniczych. Straw and ways of its utilization in farms. IUNG, Puławy.
  6. Majewski E., Wojtkiewicz M., Zabrzewska W., 1983: Ćwiczenia z organizacji i ekonomiki gospodarstw rolniczych - zbiór danych liczbowych. Exercises from organization and economics of agricultural farms - gathering given numerical. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
  7. Tymiński J., 1997: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2030 roku. Utilization of renewable sources of energy in Poland to 2030 year. IBMER, Warszawa.
  8. Modelling and Decision Support Tools. University of Cambridge. Institute for Manufacturing management policy technology, http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/dstools/represent/forcef.html
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu