BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyran Ewa
Title
Regional and Traditional Products as an Important Part of Rural Tourism Offer
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 3, s. 121-128, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Agroturystyka, Atrakcyjność turystyczna, Zaplecze gastronomiczne turystyki, Produkty regionalne
Agrotourism, Touristic attractiveness, Tourism catering facilities, Regional product
Note
summ.
Abstract
Artykuł omawia zagadnienia związane ze świadczeniem szeroko rozumianych usług turystycznych przez gospodarstwa rolne. Szczególną uwagę poświęcono żywieniu osób przebywających na wypoczynku. Badania przeprowadzone wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych w powiatach czorsztyńskim, wadowickim, andrychowskim i bocheńskim wskazują na rosnące zainteresowanie, znajomość i zastosowanie produktów i dań regionalnych w ofercie dla turystów.

Transition to market economy resulted in changing the main objective of agricultural economy but also caused decrease of agricultural income for most of the farms. As a consequence farms have been forced to seek additional sources of income. For a significant part of them rural tourism and accompanying services create such a chance. Growing interest in spending holiday and free time in rural areas and agritourism farms has been seen as partial solution of rural population's economic problems. Traditional and regional products can be a specific part of agritourism product, create regional identity and uniqueness. Paper presents results of surveys conducted in agritourism farms in Czorsztyn, Wadowice, Andrychów and Bochnia Districts and samples of dwellers of Tarnow and Nowy Sącz. The surveys concerned gastronomic activities - board for tourists offered by agritourism farms and farmers knowledge of traditional and regional dishes and products. The survey of town dwellers concerned their expectations towards full- or part-board offered by agritourism farms and also their knowledge of traditional and regional dishes and products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Byszewska I., 2005: Konkurs "Nasze kulinarne dziedzictwo" - doświadczenia w zakresie identyfikacji oraz promocji produktów regionalnych i tradycyjnych, [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych - możliwości a polskie realia. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, 279-282.
  2. Denman R.M., Denman J., 1990: A study of farm tourism in the West Country. Exeter: West Country Tourist Board et al, 71-78. Denman R.M.,
  3. Denman J., 1993: The farm tourism market. A market study of farm tourism in England. London: English Tourist Board et al, 15-68.
  4. Gąsiorowski M., 2000: Nasze kulinarne dziedzictwo - Wyniki konkursu 2000. BHICiP sp. z o.o. Redakcja "Gospodyni". Warszawa, 7-18.
  5. Jasiński J., 2005: Wyróżnienie produktów regionalnych na rynku i wynikające z tego korzyści [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych - możliwości a polskie realia. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, 283-319.
  6. Lane B., 1994: What is rural tourism? Journal of Sustainable Tourism, nr 2, 7-21.
  7. Tomczak F., 2005: Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 451-467.
  8. Tyran E., 2006: Produkty regionalne i tradycyjne jako atrakcja w turystyce wiejskiej. Roczniki Naukowe Seria, t. VIII, z. 4, 346-350.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu