BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pięta Paweł
Title
Renty strukturalne jako instrument zmiany struktury agrarnej w Polsce
Farmers' Pensions as an Instrument of Agrarian Structure Changes in Poland
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 4, s. 39-47, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Agraryzm, Struktura agrarna, Fundusze strukturalne, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
Agrarianism, Agrarian structure, Structural funds, Rural Development Plan
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono ocenę realizacji programu rent strukturalnych dla rolników w Polsce w latach 2004-2006, a także przedstawiono założenia programu tych rent w nowym okresie programowania unijnej pomocy na lata 2007-2013. Starano się odpowiedzieć na pytanie: "Czy program rent strukturalnych realizowany w Polsce w latach 2004-2006 przyczynił się do osiągnięcia celów polityki strukturalnej na obszarach wiejskich”.

The aim of the paper is to evaluate realization of the farmers' pensions programme for farmers in the years 2004-2006 in Poland as well as presentation of main directives of the farmers' pensions programme in Poland in the new programming period of the European Union support for the years 2007-2013. There is an attempt to find an answer for a question: Did the structural pensions program realized in Poland the period 2004-2006 contribute to achievement of structural policy goals on rural areas? The idea of farmers' pensions is to encourage farmers to stop agricultural production in pre-retirement age and passing owned farms in a way which will improve an agrarian structure in the country. Taking into account indicators concerning program realization, it can be stated that drawing pensions at pre-retirement age in the case of farmers, an important instrument of the Rural Development Plan 2004-2006, contributed significantly to acceleration of generation exchange of farmers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Leopold A., 1997: Rolnictwo w procesie przemian i rozwoju gospodarki, Wyd. Naukowe PWN Warszawa, 69, 92.
  2. Lichorowicz A., 1996: Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie wspólnoty europejskiej, Kraków, 10.
  3. Olesiak K., 1984: Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, PWRiL Warszawa, 741.
  4. Przegląd polityki rolnej: Polska, Centrum Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Wyd. Fundacji "Rozwój SGGW", 1995, 44.
  5. Tomkiewicz E., 2002: Funkcje rent strukturalnych w procesie integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską. Acta seria Oeconomia, Scientiarum Polonorum, nr 1-2, Wyd. SGGW, Warszawa, 137-138.
  6. Trawiński K., 2001: Renty strukturalne w rolnictwie. Służba Pracownicza nr 10, 7, http://prawo.lex.pl/czasopisma/slp/renty_s.html.
  7. Wawrzyniak B.M., 2004: Przemiany struktury agrarnej w rolnictwie polskim, Wyd. "Legia" Włocławek, 9.
  8. Dziennik Ustaw (z 2001 r.) nr 52, poz. 539.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu