BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skulski Przemysław
Title
Rola marki na rynkach zagranicznych
The Role of the Branding on International Markets
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1173, s. 320-328, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Integracja a globalizacja
Keyword
Marka produktu, Pozycjonowanie marki, Przegląd literatury
Product brand, Brand positioning, Literature review
Note
summ.
Abstract
Scharakteryzowano pojęcie i znaczenie marki w oparciu o analizę literatury. Przedstawiono trzy sposoby interpretacji pojęcia marki: interpretowanie marki z perspektywy wkładu; interpretowanie marki z perspektywy wyniku oraz interpretacja z perspektywy czasu. Omówiono różne podejście do procesu decyzyjnego w odniesieniu do marek na rynku zagranicznym, a także branding (świadomość budowania marki) oraz jego znaczenie w poprawie eksportu i wizerunku kraju. Opisano zjawisko piractwa markowego, na które składa się: piractwo; inżynieria wsteczna; podróbka; nieuczciwa konkurencja oraz wholesale infringement (dyskusyjna rejestracja nazw słynnych marek w innych krajach zamiast podróbek).

One of the globalization's effects is the increasing role of the branding on international markets. This element is visible especially in marketing activity of global companies. However, the term branding is connected not only with goods and services. The role of so-called export branding and country branding is also increasing. One of the most interesting theories is "Brand New Justice" created by Simon Anholt. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anholt S., Sprawiedliwość marek, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006.
 2. Balfour F., Podróby, "Business Week" 2005 nr 4.
 3. Bartosik M., Marka na rynkach zagranicznych, "Marketing w Praktyce" 2001 nr 7.
 4. Chartony de B., Marka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 5. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 6. Doole I., Lowe R., International Marketing Strategy, ITP, London 1999.
 7. How the Brands Top 100 Global Ranking was Created, "Financial Times" 2006 (z 3 kwietnia).
 8. Kaitiki S., How Multinational Cope with International Trade Mark Forgery, "Journal of International Marketing" 1981 nr 1(2).
 9. Klein N., No logo, Świat Literacki, Izabelin 2004.
 10. Komisja mówi - nie - piratom, "Dziennik" 2004 (z 27 kwietnia).
 11. Pietrasiński P., Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2005.
 12. Sokołowski W., Polska jest jak koszyk krabów. Koncepcja marki narodowej według Simona Anholta, www.epr.pl (18.10.2006).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu