BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rószkiewicz Małgorzata, Węziak Dorota
Title
Model orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę - próba operacjonalizacji
The Model of the Knowledge Orientation of the Company - the Attempt to Operationalisation
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 287-302, tab., rys., bibliogr. 4 poz., Aneks
Keyword
Wiedza, Modelowanie struktury, Modele ekonomiczne
Knowledge, Structure modeling, Economic models
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano operacjonalizację kluczowej części modelu konceptualnego zależności orientacji na wiedzę i wyników ekonomicznych działalności przedsiębiorstw, sformułowanego przez Mazur, Rószkiewicz i Strzyżewską. Zaproponowany model teoretyczny zakłada występowanie dwóch elementarnych dla całej koncepcji kategorii, tj. postawy wobec wiedzy, będącej cechą kadry kierowniczej oraz orientacji na wiedzę przedsiębiorstwa, rozumianej jako właściwość prowadzonej działalności ekonomicznej. (fragment org. tekstu)

The model presented illustrates the relations among managers' knowledge orientation, company's knowledge orientation and organization's performance. It enables to submit the set of theses and hypotheses as to the described relations. They can be verified in practice by using statistical method of the multivariate data analysis. Sińce both managers' knowledge orientation and company's knowledge orientation arę latent constructs the choice of proper method of data treatment was crucial. It was confirmatory factor analysis. The results obtained were foliowing: (1) the finał set of descriptors of all kinds of orientations was determined, (2) the coefficients of linear combinations to generate the values of latent constructs were computed, (3) it turned out that for the companies participating in the research the orientation towards knowledge generation and dissemi-nation is not a significant element of the orientation towards knowledge generally. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Górniak J., (2000), My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków
  2. Hox J., (2002), Multilevel Analysis. Techniąues and Applications. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London
  3. Mazur J., Rószkiewicz M, Strzyżewska M., (2005), Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Konceptualizacja badań, "Współczesne Zarządzanie", nr 1/2005, s. 5-23
  4. Mazur J., Rószkiewicz M, Strzyżewska M., (2004), Raport końcowy: grant KBN Nr l H02D 036 29 pt. "Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa"
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu