BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Albiński Piotr, Chrzanowski Marek
Title
Dochodzenie do euro: studium przypadków gospodarki niemieckiej i austriackiej
Source
Bank i Kredyt, (dodatek) - Europejska integracja monetarna, 2008, nr 8, 39 s., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Integracja monetarna, Reforma walutowa, Stabilizacja gospodarcza, Sytuacja gospodarcza, Euro, Studium przypadku
Monetary integration, Currency reform, Economic stabilization, Economic situation, Euro, Case study
Country
Niemcy, Austria
Germany, Austria
Abstract
W studium przypadku gospodarki niemieckiej przedstawiono następujące zagadnienia: historia reform walutowych w Niemczech, Niemcy a Traktat z Maastricht i Pakt Stabilizacji i Wzrostu, Niemieckie Programy Stabilizacji, skutki wprowadzenia euro w Niemczech, Agenda 2010. W studium przypadku gospodarki austriackiej omówiono: historię reform walutowych w Austrii, unilateralną unię walutową Austrii z Niemcami, Austriackie Programy Stabilizacji, konsekwencje wejścia Austrii do ERM, skutki wprowadzenia euro w Austrii.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2007), Integracja Europejska, Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Bundesministerium der Finanzen (2004a), Deutsche Stabilitätsprogramme - Aktualisierung Januar 2004, http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_4540/DE/BMF_Startseite/ Service/Downloads/Downloads_4/22665_0,templateId=raw,property= =publicationFile.pdf
 3. Bundesministerium der Finanzen (2004b), Deutsche Stabilitätsprogramme- Aktualisierung Dezember 2004, http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_4540/DE/Wirtschaft_und_ Verwaltung/Finanz_und_Wirtschaftspolitik/Finanzpolitik/Weitere_ Informationen_Links/27936.html
 4. Bundesministerium der Finanzen (2007), Deutsche Stabilitätsprogramme - Aktualisierung Dezember 2007, http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_4540/DE/Wirtschaft_und_ _Verwaltung/Finanz_und_Wirtschaftspolitik/Finanzpolitik/Weitere_ _Informationen_Links/0712051a1001.html
 5. Bundesministerium für Finanzen (1998), Österreichisches Stabilitätsprogramm 1998-2004,https://www.bmf.gv.at/WipoEUInt/Wirtschaftspolitiki_506/ /Fiskalpolitiksterre_529/at19981999_de.pdf
 6. Bundesministerium für Finanzen (2007), Österreichisches Stabilitätsprogramm 2007-2010,https://www.bmf.gv.at/WipoEUInt/Wirtschaftspolitiki_506/ /Fiskalpolitiksterre_529/_start.htm
 7. Frenkler U. (1998), Die Maastricht-Politik der Bundesrepublik Deutschland: Machtpolitik oder Zivilmacht, materiał na konferencję "Zivilmacht Bundesrepublik - Erste Befunde der empirischen Forschung", 11-12 grudzień, Universität Trier, http://www.politik.uni-trier.de/forschung/ /workshop/FrenAbstGer.doc
 8. Gnan E., Kwapil C., Valderrama M.T. (2005), EU- Und WWU -Beitritt ein geldpolitischer Regimewechsel fur Oesterreich, "Geldpolitik&Wirtschaft", nr Q2/05, s. 58-74.
 9. Hochreiter E., Winckler G. (1992), Signaling a Hard Currency Strategy: The Case of Austria, "Kredit und Kapital", nr 13, s. 163-184.
 10. Hoffmann R. (1998), Konvergenzlage potenzieller EWU-Länder in Europa, "Aktuelle Themen", nr 78, Deutsche Bank, Frankfurt.
 11. Kroker R. (2006), Pakt stabilizacyjny UE - osłabienie czy odnowa?, w: W. Małachowski (red.), Polska - Niemcy w zjednoczonej Europie i ich ekonomiczna odpowiedzialność, SGH, Warszawa.
 12. Marszałek A. (2007), Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania wprowadzenia euro w Niemczech, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Kraków.
 13. Nowak-Far A. (2006), Unia Gospodarcza i Pieniężna, w: J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej Zagadnienia Systemowe, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 14. Oręziak L. (2002), Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Oręziak L. (2004), Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Pentecost E.J., Van Poeck A. (2001), European Monetary Integration. Past, Present and Future, Edward Elgar, Northampton.
 17. Remsperger H. (1999), Neun Monate Euro-Geburt einer Währung, Rede anläßlich der Kooperationsveranstaltung des Karlsruher-Info-Clubs mit der IHK Frankfurt am 17 Sept. 1999 im Hause der IHK, Frankfurt.
 18. Stahl B. (1999), Europa Politik I, Umwege oder Abwege, "Trier Arbeitspapiere zur Internationalen Politik", nr 1, Universitat Tier.
 19. Zank W. (1997), Die deutsche Währungsunion im vorigen Jahrhundert, http://images.zeit.de/text/1997/43/gulden.txt.19971017.xml
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu